Budowa nowej infrastruktury granicznej  od  styku z Obwodem Kalinigradzkim Federacji Rosyjskiej na Północy po południowy,  odcinek polsko- ukraiński ma kosztować prawie miliard złotych. Pieniądze na budowę nowych i modernizację istniejących przejść pochodzą  z kilku źródeł. Środki na przejście w Budomierzu wyłożył budżet państwa, w ramach programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013 (99,2 mln zł), skorzystano też z dofinansowania unijnego uzyskanego w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych (24,6 mln zł) oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (22,1 mln zł).Inne przejścia, np. te  na granicy z Białorusią na Podlasiu korzystają  przede wszystkim z dofinansowania szwajcarskiego  ( to fundusze wynikające z rozliczeń Berna z UE).

Przejście w Budomierzu  zbudowane przez   konsorcjum warszawskiego Erbudu oraz niemieckiej spółki Wolf&Muller, jest jednym z najnowocześniejszych przejść na granicy zewnętrznej z UE. Dzięki 9 pasom ruchu na wjazd i 8  wyjazdowym, blisko 200 osobowej obsadzie: pracowników obsługi,  funkcjonariuszy straży granicznej i służby celnej , ma  docelowo ma obsługiwać w ciągu doby 8 tysięcy podróżnych ok. 3 tys. samochodów o ładowności do 3,5 t. i 80 autobusów. Odprawę podróżnych  ma przyspieszyć kontrola dokonywana przez służby obu państw w jednym miejscu, w nowoczesnych obiektach, po polskiej stronie.

Miliard na podniesienie szlabanów

Warte niemal miliard złotych inwestycje w nowe przejścia graniczne na Wschodzie, traktowane jako wizytówka UE  Mają otworzyć europejską Wspólnotę, na wymianę towarową ze wschodnimi sąsiadami i ułatwić międzynarodowy transport.

Budowane od podstaw, za 122 mln zł przez Budimex i podwykonawców  przejście w Dołhobyczowie na Lubelszczyźnie ma imponować rozmachem i nowoczesnością. Sześć pasów odpraw, do tego  elektronika  sterująca ruchem pojazdów i w pełni nadzorująca proces kontroli. Infrastruktura obsługująca ruch osobowy ma być gotowa w końcu roku – zapewniają służby prasowe wojewody. Odprawy dla ciężkiego transportu towarowego  to w Dołhobyczowie zadanie na przyszłość: jeśli znajdą się pieniądze na inwestycje po 2013 roku.

Największe Połowce

Pełną parą idą inwestycje  graniczne  na styku z Białorusią.  Aż 178 mln zł ( dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej  Polska – Białoruś- Ukraina  UE), będzie kosztować nowe przejście w Połowcach na Podlasiu. To obecnie największa budowa na wschodniej granicy RP i UE. W 2015 roku będzie tu nowoczesne międzynarodowe przejście graniczne o powierzchni 18 hektarów. Już wybudowano budynki dla służb granicznych,  celnych  i administracji. Za 61 mln zł. ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przejście zyska kompletną, nowoczesną infrastrukturę.

Obecnie przejście w Połowcach przeznaczone jest wyłącznie dla obywateli Polski i Białorusi. Odprawiane są tylko samochody osobowe. Po zakończeniu budowy służby graniczne będą odprawiać w ciągu doby, w dwóch kierunkach, 2000 samochodów osobowych, 50 autokarów i 200 samochodów ciężarowych do 7,5 tony. Na styku z Białorusią do finału zmierza też budowa  terminala kolejowego w Siemianówce. Najprawdopodobniej już od stycznia przyszłego roku odciąży ono  inne podlaskie przejścia, także drogowe,  z trudem radzące sobie z rosnącym ruchem towarowym.

Odnowiona Medyka

Większość inwestycji zakończono już w największych, modernizowanych przejściach. Warbud i jego partner, spółka T4B  za 19 mln zł  unowocześnił i rozbudował terminal odpraw w Korczowej pod Przemyślem. Kontrolerów i celników wspierają urządzenia do automatycznego czytania tablic rejestracyjnych pojazdów i wyrafinowane systemy zarządzania ruchem i kontroli dostępu. Prawie 60 mln zł kosztowała przebudowa  przejścia w Medyce, na historycznym szlaku z Krakowa do Lwowa. Wyposażono je w zdalnie sterowane oświetlenie terminali i dróg dojazdowych, zintegrowany monitoring i lądowisko  dla śmigłowców straży granicznej.

Po modernizacji są już przejścia na Białoruś w Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej  (dwa: drogowe i kolejowe).

Przed Gołdap do Kaliningradu

Na północy, na granicy z rosyjską enklawą kaliningradzką, uzupełniono  teleinformatyczne wyposażenie w uruchomionym dwa lata temu przejściu w Grzechotkach  (budowa kosztowała ponad 120 mln zł).

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

58 mln zł pochłonie przebudowa i dostosowanie do ruchu towarowego, innego polsko – rosyjskiego przejścia w Gołdapi. Gotowe są już wszystkie budynki, drogi i place, podłączono media.  Przed przyszłorocznym otwarciem  obiekty  wyposażone będą w wagi najazdowe dla tirów i systemy elektronicznego dozoru wspomagające kontrolerów – mówi Edyta Wrotek rzecznik wojewody warmińsko mazurskiego.