Opublikowany dzisiaj raport brytyjskiej organizacji New Economics Foundation ukazuje korzyści wynikające z odbudowy europejskich zasobów ryb w północno - wschodnim Atlantyku (i Bałtyku) oraz z redystrybucji kwot połowowych na rzecz flot stosujących przyjazne dla środowiska metody i oferujących więcej miejsc pracy.

Obecny system przydziału kwot bazuje na historycznych danych i jest korzystniejszy dla największych i najbardziej niszczących środowisko flot. System ten nie uwzględnia aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych prowadzonej działalności – podają autorzy raportu. Podkreślają, że redystrybucja według alternatywnych kryteriów ekonomicznych i ekologicznych (takich jak tworzenie miejsc pracy i zużycie paliwa) w połączeniu ze zrównoważonym zarządzaniem rybołówstwem zapewniłaby wymierne korzyści ekonomiczne.

Z badania wynika, że przekazanie wyższych kwot połowowych jednostkom generującym niższą emisję dwutlenku węgla na tonę wyładowanych ryb zapewniłoby 14 584 dodatkowych miejsc pracy i obniżyłoby emisję dwutlenku węgla o 624 tys. ton rocznie, w porównaniu z obecnie stosowanym systemem. Z kolei przekazanie wyższych kwot jednostkom zapewniającym więcej miejsc pracy na tonę wyładowanych ryb dałoby 102 tys. dodatkowych miejsc prac.

Jednocześnie autorzy raportu podkreślają, że porażka w odbudowie zasobów ryb w ciągu ostatnich pięciu lat kosztowała utratę aż 8,6 mln ton połowów i 7,1 mld euro.