Z rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu unijnego systemu RAPEX wynika, że w 2014 r. głównymi kategoriami produktów, które wymagały podjęcia działań naprawczych - np.  wycofanie z rynku - były zabawki, stanowiące 28 proc. spraw, niemal co czwarta sprawa dotyczyła kategorii odzież, tkaniny i wyroby związane z modą.

Komisja Europejska podała, że w 2014 r. zatrzymano jeszcze przed wprowadzeniem na unijny rynek lub wycofano z rynku, ponieważ uznano je za niebezpieczne dla konsumentów niemal 2,5 tys. produktów. System RAPEX w ramach którego zgłaszane są zagrożenia obejmuje obecnie trzydzieści jeden państw (UE wraz z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią).

- Każdy produkt w Europie musi być bezpieczny dla obywateli. Produkty potencjalnie szkodliwe należy usuwać z rynku tak szybko, jak to możliwe. Dlatego właśnie stworzyliśmy system wczesnego ostrzegania, który, jak pokazały wieloletnie doświadczenia, okazał się skutecznym narzędziem chroniącym bezpieczeństwo unijnych konsumentów. Jest to bardzo praktyczny przykład unijnej współpracy przynoszącej korzyści naszym obywatelom – mówi Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci.

System wczesnego ostrzegania gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych wycofanych z rynku lub od użytkowników gdziekolwiek w Europie są szybko przekazywane państwom członkowskim i Komisji Europejskiej. Dzięki temu w całej UE podejmowane są tzw. działania następcze (zakaz lub wstrzymanie sprzedaży, wycofanie z obrotu, wycofanie od użytkowników lub zablokowanie przywozu przez organy celne), a odpowiednie informacje trafiają do konsumentów. W 2014 r. w systemie zarejestrowano 2,75 tys. takich działań następczych.

W 2014 r. liczba odwiedzin na stronie internetowej systemu wczesnego ostrzegania wyniosła 2 mln, a nowe narzędzia wyszukiwania dają konsumentom i przedsiębiorstwom lepszy dostęp do informacji o wykrytych produktach niebezpiecznych oraz wycofanych od użytkowników.

Chiny plasują się na czele listy państw, z których pochodzą produkty zgłaszane za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania. W ubiegłym roku – podobnie jak w 2013 r. – 64 proc. wszystkich zgłoszeń produktów niebezpiecznych dotyczyło produktów pochodzących z tego kraju. Komisja Europejska ściśle współpracuje z Chinami, wykorzystując specjalną aplikację systemu wczesnego ostrzegania poświęconą temu krajowi, w celu dopilnowania, by władze chińskie rozwiązywały problemy dotyczące kwestii bezpieczeństwa produktów na miejscu.