W Enerdze Wytwarzanie zmieniło się dwóch członków zarządu. Na stanowisku prezesa zarządu Michała Dudziaka zastąpił Jacek Garbol, a w miejsce wiceprezesa Mirosława Skowrona powołano Krzysztofa Krzywdzińskiego. Z poprzedniego składu zarządu we władzach tej spółki pozostał Andrzej Moczydłowski jako wiceprezes. Z kolei w Enerdze Obrót posadę prezesa spółki zachował Leszek Nowak, a wiceprezesa - Konrad Tyrajski. W zarządzie tej spółki pojawiło się natomiast dwóch nowych wiceprezesów Tomasz Lubicki i Marcin Ludwicki. Z poprzedniego zarządu Energi Obrót stanowisko wiceprezesa stracił Krzysztof Koronkiewicz.

Zmiana w zarządach spółek zależnych nastąpiła bezpośrednio po powołaniu w ubiegłym tygodniu nowego zarządu grupy na czele którego stanął Andrzej Tersa. Z fotelem prezesa pożegnał się natomiast Mirosław Bieliński.

Jak tłumaczy nam Beata Ostrowska, rzeczniczka Energi, zmiany są odpowiedzią na oczekiwania rynku i wyzwania stojące przed sektorem energetycznym. - Poprzedni zarząd Energi zapewnił grupie wysoką pozycję rynkową. Zadaniem nowych władz jest przede wszystkim utrzymanie tej wysokiej pozycji, poprzez poprawę sprawności operacyjnej – zaznacza Ostrowska. Dodaje, że nowi członkowie zarządów poszczególnych spółek to z jednej strony finansiści i ekonomiści (Krzysztof Krzywdziński, wiceprezes Energa Wytwarzanie oraz Paulina Kocenk-Merks, wiceprezes Energa Operator), ale także eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, którzy często w ubiegłych latach zajmowali już kluczowe stanowiska w spółkach gdańskiej grupy, więc posiadają wiedzę na temat ich funkcjonowania. W tym kontekście wymienia Jacka Garbola, prezesa Energa Wytwarzanie, Romana Pionkowskiego, szefa Energi Operator oraz wiceprezesów Energi Obrót - Tomasza Lubickiego i Macieja Ludwickiego.