Komisja zapowiedziała obniżenie od 1 października wzrostu nowych limitów w imporcie do 3 z 5 proc. Unia ustala je na podstawie średniego poziomu importu w latach 2015-17 dodając 5 proc., a kolejne 5 proc. od 1 lipca i rok później.

Czytaj także: Mniej stali z importu w Unii

Europejski sektor stali odczuł w 2018 r. wzrost o 12 proc. importu wyrobów gotowych, podczas gdy rynek zwiększył się o 3 proc. - ogłosiła branżowa organizacja Eurofer. Do wzrostu importu doszło mimo uruchomienia działań ochronnych, które miały ograniczyć napływ stali po wprowadzeniu przez Waszyngton cła 25 proc., które praktycznie zamknęło amerykański rynek.

Komisja poinformowała, że planowane obniżenie limitów zostanie omówione z  zainteresowanymi krajami WTO, a propozycja zostanie przedstawiona członkom Unii do zatwierdzenia - podał Reuter.

Komisja planuje również ograniczenie w ostatnim kwartale udział każdego kraju przekraczający 30 proc. w eksporcie do Unii blachy  stalowej walcowanej na gorąco. To może dotyczyć Turcji, która dużo eksportuje do Unii, a zwłaszcza Indonezji, która straciła wyłączenie dla wyrobów walcowanych na gorąco i na zimno - stwierdził analityk z Jefferies, Alan Spence.