Oznacza to, że tylko na te trzy technologie zostało przeznaczone aż 25 proc. rocznego budżetu IT organizacji reprezentujących sektor finansowy. Jak pokazują dane, branża ta jest obecnie jednym z najważniejszych odbiorców usług IT na świecie, a Polska ważną lokalizacją obsługującą tego typu procesy.

Według prognoz IDC, do 2019 r. odsetek wydatków wzrośnie do 30 proc. Eksperci podkreślają, że powyższe inwestycje są kluczowe z punktu widzenia relacji z klientami (rozwiązania mobilne i Big Data), zwiększenia wydajności (chmura obliczeniowa), a także innowacyjności i usprawnień.

– Ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii, inwestycje w IT są dla instytucji finansowych niezbędnym warunkiem utrzymania przewagi konkurencyjnej. Wiele z firm z sektora finansowego decyduje się na wdrażanie rozwiązań technologicznych w modelu outsourcingowym. Co za tym idzie, branża ta jest obecnie jednym z najważniejszych odbiorców usług IT na świecie. Również Polska staje się kluczowym ośrodkiem, w którym obsługiwane są podmioty z tej branży. Znaczna część instytucji finansowych obsługiwanych w naszym kraju to międzynarodowe marki, doceniające wysokie kompetencje polskich specjalistów – komentuje Piotr Kania, dyrektor zarządzający, GFT Polska.

Według KPMG nasz kraj jest najatrakcyjniejszą w Europie i drugą na świecie lokalizacją w sektorze outsourcingu IT. Dwie trzecie zlokalizowanych w Polsce firm usługowych obsługuje klientów z branży. Szacuje się, że instytucje finansowe generowały prawie jedną czwartą popytu na usługi outsourcing IT świadczone w naszym kraju.

– Polski sektor zaawansowanych usług IT ma szansę na dalszy dynamiczny wzrost. Popyt będzie generowany m.in. przez konieczność dostosowania się instytucji finansowych do zmieniających się regulacji rynkowych, a także wdrażania strategii cyfrowych. Mimo że polskie banki znajdują się w czołówce jeśli chodzi np. o bankowość mobilną, instytucje w wielu innych krajach europejskich nadal mają przed sobą znaczną część tego typu inwestycji. Często stają się one klientami firm technologicznych działających właśnie w Polsce - dodaje Piotr Kania.