Technologie wsparciem dla ESG

Nowe rozwiązania pomagają firmom w raportowaniu i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Publikacja: 23.05.2024 16:00

Sztuczna inteligencja umożliwia zaawansowaną analizę danych, pomagając w zmniejszaniu śladu węgloweg

Sztuczna inteligencja umożliwia zaawansowaną analizę danych, pomagając w zmniejszaniu śladu węglowego

Foto: AdobeStock

Prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami ESG jest ważnym krokiem na drodze do uzyskania strategicznej przewagi konkurencyjnej. Z jednej strony to duża szansa. Z drugiej – wyzwanie. Potwierdzają to wyniki najnowszego Barometru ‚„Rzeczpospolitej”. Transformacja energetyczna i raportowanie ESG wiodą prym wśród odpowiedzi przedsiębiorców na pytanie o największe wyzwania na najbliższy czas.

Bez technologii ani rusz

Pierwszym etapem są dane. I już tu zaczynają się schody. Dane źródłowe związane z ESG muszą być w pełni transparentne i audytowalne, analogicznie do prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Tymczasem pochodzą one z wielu źródeł i z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Często trudno je zmierzyć. Nic więc dziwnego, że jakość tych danych pozostawia wciąż wiele do życzenia. Kolejne wyzwania to brak właściwej infrastruktury i narzędzi do zarządzania danymi i raportowania niefinansowego.

– Z pomocą przedsiębiorcom przychodzą nowoczesne architektury danych i dedykowane platformy technologiczne wspierające raportowanie ESG – mówi Agnieszka Bochacka, menedżerka PwC Polska. Dodaje, że technologia, szczególnie ta oparta na rozwiązaniach chmurowych i analizie danych, powinna być traktowana jako kluczowy element każdej strategii zrównoważonego rozwoju.

Świadomość przedsiębiorstw w zakresie ESG systematycznie rośnie i coraz więcej podmiotów widzi, że brak im odpowiednich rozwiązań technologicznych, które mogłyby pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej. – Problem ten zyskał na znaczeniu w ciągu ostatnich lat, rosnąc z 28 proc. wskazań jako główna przeszkoda do 60 proc. – informuje Justyna Wysocka-Golec, liderka zespołu ESG w KPMG w Polsce.

Z badań wynika, że jedna trzecia firm w naszym kraju zamierza przeznaczyć większe środki na realizację transformacji cyfrowej (to wzrost o 19 pkt proc. względem poprzedniego roku). Z kolei 28 proc. już korzysta ze sztucznej inteligencji. Technologia ta umożliwia zaawansowaną analizę danych środowiskowych. Pomaga w zmniejszeniu śladu węglowego poprzez analizę bezpośrednich i pośrednich źródeł emisji. Wskazuje też, co można zmienić, żeby walka o wyhamowanie zmian klimatycznych była skuteczniejsza.

Eksperci podkreślają, że zarządzanie danymi ESG stanowi wyzwanie szczególnie w kontekście rozróżnienia między krótkotrwałym szumem generowanym przez najnowsze technologie, takie jak generatywna sztuczna inteligencja, a trwałym trendem wykorzystania zaawansowanych narzędzi IT.

– Ważne jest, aby podejście do nowych technologii opierało się na zidentyfikowanych brakach w systemach zarządzania danymi i rzeczywistych potrzebach biznesowych. I przede wszystkim na świadomości, że jakość i poprawność wyników musi dorównywać jakości danych finansowych – mówi Wysocka-Golec.

Proces wdrażania strategii ESG jest złożony i wymaga ścisłej współpracy między wieloma działami przedsiębiorstwa. Rozpoczyna się od zdefiniowania celów ESG, które staną się osią strategii.

– Ważne jest, żeby już na tym etapie określić kluczowe wskaźniki, które będą służyć do mierzenia efektywności i postępów w realizacji założonych celów – radzi Bochacka.

Nowa rzeczywistość

Wykorzystanie technologii w produktach i usługach przynosi środowisku wymierne korzyści, choć często na pierwszy rzut oka tych „zielonych” elementów nie widać.

– Przykładowo pociągi towarowe wyposażone w elektroniczne czujniki już teraz dostosowują prędkość pojazdów tak, by podczas transportu zużyto jak najmniej energii. Z kolei elektroniczny obieg dokumentów w organizacjach, które podpisują setki długich umów dziennie, pozwala w skali roku zaoszczędzić wiele ton papieru – wymienia Ewa Kubaszewska, ekspertka ds. ESG z Tailors Group. Dodaje, że choć badania nad sztuczną inteligencją nadal trwają, można przypuszczać, że będzie ona coraz częściej stosowana choćby do minimalizacji zużycia surowców i materiałów, optymalizacji logistyki, lepszego profilowania produktów względem oczekiwań klientów oraz do zapobiegania wypadkom przy pracy dzięki odpowiednio wczesnemu wykrywaniu zagrożeń.

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Dell pokazują, że chociaż panuje duży optymizm dotyczący sztucznej inteligencji, to stopień przygotowania firm do szybkiego wdrażania nowych technologii jest mocno zróżnicowany. Ponad 80 proc. respondentów twierdzi, że ma dobrą pozycję konkurencyjną, ale jednocześnie niemal połowa nie jest pewna, jak będzie wyglądała ich branża w ciągu najbliższych kilku lat. Prawie 60 proc. przyznaje, że ma trudności z odpowiednio szybkim reagowaniem na zmiany. A one nie wyhamują, bo cyfryzacja to długofalowy trend. Na znaczeniu zyskują m.in. technologie kwantowe.

– Są one obsługiwane w niektórych naszych centrach danych. Technologia kwantowa ma potencjał do radzenia sobie z wieloma wyzwaniami znacznie szybciej niż klasyczne metody obliczeniowe, wykazując przy tym o wiele niższe zużycie energii – mówi Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce.

Prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami ESG jest ważnym krokiem na drodze do uzyskania strategicznej przewagi konkurencyjnej. Z jednej strony to duża szansa. Z drugiej – wyzwanie. Potwierdzają to wyniki najnowszego Barometru ‚„Rzeczpospolitej”. Transformacja energetyczna i raportowanie ESG wiodą prym wśród odpowiedzi przedsiębiorców na pytanie o największe wyzwania na najbliższy czas.

Bez technologii ani rusz

Pozostało 92% artykułu
Barometr polskiego biznesu
Niepewność i zmiana stały się dla firm normą
Materiał partnera
Polska w UE – 20 lat rozwoju. Raport SGH
Barometr polskiego biznesu
Unijny zastrzyk gotówki paliwem dla inwestycji
Materiał partnera
Raportowanie ESG: warto przygotować się już dziś
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał partnera
Alior Bank stawia na pracowników
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży