Getin Holding już w październiku podpisał z funduszem private equity list intencyjny, w którym inwestor wyraził zamiar dokonania potencjalnego odkupienia od Getinu wszystkich akcji Idea Banku Ukraina i LLC New Finance Service.

Zgodnie z umową Idea Bank Ukraina ma zostać sprzedany m.in. firmom Dragon Capital Investments Limited i Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. Warunkowa umowa sprzedaży NFS została zaś zawarta ze spółką Napalor Holdings Limited.

Cena sprzedaży Idea Banku Ukraina została ustalona na 1,368 mld chrywien ukraińskich, czyli 224,7 mln zł - informuje Business Insider Polska.