W 2016 roku ING Bank Śląski wprowadził do aplikacji mobilnej opcję zakupu funduszy inwestycyjnych. Już ponad 20 proc. operacji sprzedaży inwestycji w kanale digital jest wykonywanych przez telefon i udział ten stale rośnie. W kwietniu wynosił 16,3 proc., natomiast w czerwcu sięgnął już 21,3 proc. Jednocześnie co czwarty klient zapoznający się z ofertą produktową inwestycji w Moje ING robi to przez telefon. Jeszcze bardziej przekonani do obsługi mobilnej są klienci, którzy już inwestują - jedna trzecia dopłat i wypłat z funduszy jest już przez telefon. Natomiast osoby, które jeszcze nie inwestują, w badaniu wewnętrznym ING wskazały m.in., że „możliwość pełnej obsługi inwestycji w aplikacji mobilnej” mogłaby ich przekonać do lokowania swoich funduszy w banku. Z kolei przeglądanie i analiza swoich inwestycji to już w połowie mobile - w II kwartale połowa wizyt w zakładkach funduszowych odbywała się przez aplikację mobilną. Co ciekawe, nawet formalności chętnie realizowane są za pomocą smartfonów – już ponad 20 proc. klientów wypełniających ankietę inwestycyjną (MIFID) w Moim ING wykonuje ją przez telefon.