Wczoraj zakończyło się dwudniowe Forum Korporacyjne 2011 „Finansowanie oraz zarządzanie ryzykiem w działalności europejskich małych i średnich przedsiębiorców" organizowane przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. MŚP stanowią w Polsce ok. 99 proc. wszystkich firm i wytwarzają około dwóch trzecich PKB. Są więc motorem gospodarki.

Przedsiębiorcy potrzebują zróżnicowanej oferty finansowania zewnętrznego, która mogłaby wesprzeć odbudowę dynamiki inwestycji tego sektora. Tym kwestiom poświęcone było forum. Na koniec września stan aktywnych kredytów udzielonych firmom przez banki wynosił 250 mld zł, w tym ponad 144 mld zł stanowiły należności sektora MŚP.

Banki,  po środkach własnych, są pierwszym źródłem finansowania firm. Tymczasem z kredytów korzysta tylko ok. 30 proc. MŚP, choć 70 proc. posiada zdolność kredytową. Według przedstawicieli banków problemem są niedostateczna wiedza i kompetencje małych przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania i zarządzania instrumentami finansowania zewnętrznego.

Polskie banki uczestniczą w programach UE zarówno jako pośrednicy finansowi, jak i  beneficjenci. Inicjatywy z ich udziałem to m.in. program ramowy CIP, JESSICA,  PROGRESS, RPO. Dzięki nim finansują przedsiębiorców na atrakcyjniejszych warunkach.

Więcej na: www.zbp.pl oraz na: www.forumkorporacyjne.pl