WIBOR zostanie z nami na dłużej. KNF przedłuża konwersję na WIRON

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) zdecydował o przesunięciu finalnego momentu konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 r. - podała KNF.

Publikacja: 25.10.2023 19:04

WIBOR zostanie z nami na dłużej. KNF przedłuża konwersję na WIRON

Foto: Adobe Stock

Poprzednia wersja mapy drogowej przewidywała koniec konwersji na 2025 r.

"Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych podjął [...] decyzję o zmianie maksymalnych terminów realizacji Mapy Drogowej, w której zakłada się oddolne odchodzenie sektora finansowego od stosowania WIBOR na rzecz nowo zawieranych umów i instrumentów finansowych stosujących stałą stopę procentową lub nowe wskaźniki referencyjne typu RFR. KS NGR wskazał więc finalny moment konwersji na koniec 2027 r. Przy czym ani kierunki reformy, ani zakresy planowanych dotychczas w Mapie Drogowej działań nie zmieniają się" - czytamy w komunikacie.

Komitet Sterujący uzasadnia zmianę harmonogramu chęcią ograniczenia ryzyka związanego z reformą stawek referencyjnych.

Czytaj więcej

Posiadacze kredytów o stałej stopie sfrustrowani. Są sposoby na obniżenie rat

"W toku prac NGR zidentyfikowano szereg specyficznych dla polskiego sektora finansowego wyzwań wynikających ze skali oraz struktury umów/instrumentów wykorzystujących WIBOR generujących ryzyka dla przeprowadzenia bezpiecznej konwersji. Złożoność reformy wskaźników referencyjnych w polskim sektorze finansowym wzrosła również z uwagi na podwyższoną zmienność stóp procentowych" - czytamy dalej.

"Elementy te podległy w ostatnim czasie kompleksowej analizie na forum NGR, w tym analizie ilościowej warunków skrajnych. Uwzględniono w nich powstałe na podstawie danych historycznych scenariusze takich warunków ekonomicznych, które mogły doprowadzić do niezamierzonego wzrostu kosztów procesu zamiany wskaźników referencyjnych dla wszystkich uczestników rynku finansowego. Istotnym argumentem przemawiającym za zmianą harmonogramu reformy stała się możliwa kumulacja zdarzeń w krótkim okresie, co mogłoby wywołać negatywne konsekwencje finansowe dla polskiego rynku finansowego jako całości. Wnioski z tych analiz i dyskusji doprowadziły do zrewidowania obecnej Mapy Drogowej i wskazania nowych terminów" – tłumaczy komunikat.

Zdaniem Komitetu dzięki przesunięciu momentu ostatecznej konwersji istniejący portfel umów i instrumentów finansowych, w tym obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa, będzie podlegał stopniowemu zmniejszeniu ograniczając ryzyka i koszty zamiany wskaźników referencyjnych w przypadku m.in. istotnych zmian w otoczeniu ekonomicznym w momencie zaprzestania opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR.

"Oddalenie terminu zakończenia reformy zapewni odpowiedni czas na zbudowanie warunków do popularyzacji i rozpowszechnienia stosowania wskaźników referencyjnych typu RFR w umowach i instrumentach finansowych, z uwzględnieniem kwestii operacyjnych, technicznych, komunikacyjnych oraz prawnych, co będzie stanowiło podstawę do rozwoju rynku oraz zwiększenie odporności krajowego rynku finansowego" - czytamy.

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, która została powołana w związku z reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, we wrześniu 2022 roku zaakceptował Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez nowy wskaźnik referencyjny. Zgodnie z jej poprzednią wersją wskaźniki WIBOR i WIBID miały przestać być publikowane w 2025 r. Zgodnie z tym dokumentem zamiana WIBOR na WIRON w istniejących umowach miała nastąpić w 2024 r.

Poprzednia wersja mapy drogowej przewidywała koniec konwersji na 2025 r.

"Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych podjął [...] decyzję o zmianie maksymalnych terminów realizacji Mapy Drogowej, w której zakłada się oddolne odchodzenie sektora finansowego od stosowania WIBOR na rzecz nowo zawieranych umów i instrumentów finansowych stosujących stałą stopę procentową lub nowe wskaźniki referencyjne typu RFR. KS NGR wskazał więc finalny moment konwersji na koniec 2027 r. Przy czym ani kierunki reformy, ani zakresy planowanych dotychczas w Mapie Drogowej działań nie zmieniają się" - czytamy w komunikacie.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Banki
Szefowa EBC zabiera głos ws. Glapińskiego. Za prezesem (prawie) cały zarząd NBP
Banki
FT: Osobisty przyjaciel Kaczyńskiego chce pomocy Brukseli
Banki
NBP przechowalnią polityków PiS. Zdobyliśmy tajną listę doradców Glapińskiego
Banki
Tusk i Hołownia ws. NBP. "Wspólnie podejmiemy decyzję"
Banki
Konstytucjonalista: Zawieszenie prezesa NBP byłoby sprzeczne z konstytucją
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości