To już piąta z rzędu podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii. Jest ona jednak mniejsza niż poprzednim razem. Zarówno w marcu jak i w grudniu SNB podwyższył bowiem stopy o 50 pb. SNB podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych raz na kwartał. Jeszcze na jesieni 2022 r. główna stopa była ujemna, a nieco ponad rok temu wynosiła minus 75 pb. Szwajcaria wciąż jest krajem o jednych z najniższych stopach procentowych na świecie. Niższe od niej mają jedynie: Republika Zielonego Przylądka (1 proc.), Kambodża (0,89 proc.), Fidżi (0,25 proc.) i Japonia (minus 0,1 proc.).

Czytaj więcej

Szwajcaria: stopy poszły w górę

SNB nie odczuwa aż tak wielkiej presji jak Europejski Bank Centralny czy Bank Anglii, by agresywnie zacieśniać politykę pieniężną. Inflacja konsumencka w Szwajcarii jest bowiem wciąż dosyć niska w porównaniu z innymi gospodarkami rozwiniętymi. W maju wyhamowała ona do 2,2 proc.  Inflacja producencka wyniosła wówczas natomiast minus 0,3 proc.