Sześciu członków Komitetu Polityki Pieniężnej (w tym prezes Andrew Bailey i główny ekonomista Huw Pill) głosowało za podwyżką o 50 pb. Dwie członkinie (Swati Dhingra i Silvana Tenreyo) opowiedziały się za utrzymaniem głównej stopy na poziomie 3 proc. Jedna (Catherine Mann) zagłosowała za podwyżką o 75 pb.

Komitet Polityki Pieniężnej stwierdził w swoim komunikacie, że jest gotów do „siłowych” działań w polityce pieniężnej, jeżeli będzie taka potrzeba. Presja na dalsze podwyżki stóp jednak maleje. Inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii wyhamowała bowiem w listopadzie do 10,5 proc., a krajowi grozi recesja. W trzecim kwartale PKB spadł o 0,2 proc., a Bank Anglii prognozuje, że spadek za czwarty kwartał wyniesie 0,1 proc.

Czytaj więcej

Brytyjski PKB spadł w trzecim kwartale