Zysk Banku Handlowego wyższy od oczekiwań

Jako kredytodawca głównie dla przedsiębiorstw, Bank Handlowy poniósł relatywnie niskie koszty wakacji kredytowych, i jako jeden z niewielu podmiotów w sektorze był na plusie w III kw. br.

Publikacja: 14.11.2022 10:33

Zysk Banku Handlowego wyższy od oczekiwań

Foto: Adobestock

Zysk netto grupy Banku Handlowego w III kw. 2022 r. wyniósł 283,8 mln zł wobec 93,4 mln zł rok wcześniej – podał bank w poniedziałkowym raporcie. Analitycy rynkowi oczekiwali zysku na poziomie ok. 248 mln z. W porównaniu z II kw. br. zysk spadł o 43 proc.

Wynik odsetkowy w III kw. br. sięgnął 732 mln zł i był nieco lepszy od konsensusu rynkowego (674 mln zł). W porównaniu rok do roku wynik odsetkowy wzrósł o 334 proc., a kwartał do kwartału – o 10 proc. Korekta na wakacje kredytowe wyniosła 63,3 mln zł.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 136 mln zł (i był nieco niższy od szacunków rynku) i spadł o 14 proc. rok do roku oraz 10 proc. kwartał do kwartału.

Czytaj więcej

Duża strata mBanku, przez wakacje kredytowe i franki

Pozostałe dochody operacyjne zanotowały ujemną wartość w wysokości -107,6 mln zł. Największy wpływ na ten wynik miało, jak czytamy w raporcie, dokonane repozycjonowania bilansu w obszarze działalności skarbcowej oraz poniesione wyższe pozostałe koszty operacyjne z powodu utworzenia rezerwy na niektóre postępowania sądowe dotyczące umów o transakcje terminowe i pochodne z segmentu bankowości instytucjonalnej. W październiku bank podał, że szacuje stratę na działalności skarbcowej w III kw. na ok. 100 mln zł.

- Trzeci kwartał uwypuklił dynamikę zmienności rynków finansowych oraz istotny wpływ czynników makroekonomicznych. Było to szczególnie widoczne w działalności skarbcowej, w której z jednej strony bank odnotował kontynuacje wzrostu wyniku odsetkowego oraz wyniku z transakcji wymiany walutowej, z drugiej natomiast zrealizował stratę na sprzedaży dłużnych papierów inwestycyjnych w efekcie repozycjonowania bilansu – wyjaśniała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych cytowana w komunikacie banku.

- Rosnące stopy procentowe, rekordowe poziomy inflacji, jak również prognozowane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze znalazło odbicie w wyższych kosztach ryzyka, uwzgledniających statystyczne rezerwy makroekonomiczne oraz w widocznej presji na koszty operacyjne – dodała wiceprezes.

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 35 mln zł (wobec 29 mln zł zakładanych przez konsensus rynkowy). Bank zawiązał o 87 proc. wyższe rezerwy niż rok wcześniej, a dynamika wzrostu kdk wynosi 268 proc. W segmencie bankowości instytucjonalnej nastąpił wzrost odpisów na skutek pogorszenia perspektyw dotyczących sytuacji makroekonomicznej, a segmencie bankowości detalicznej nastąpił spadek.

Bank podaje, że Od początku roku, zysk netto banku urósł do poziomu 1,1 mld złotych, przy zachowaniu stabilnej sytuacji płynnościowej oraz kapitałowej.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w III kw. 2022 r. wyniósł 283,8 mln zł wobec 93,4 mln zł rok wcześniej – podał bank w poniedziałkowym raporcie. Analitycy rynkowi oczekiwali zysku na poziomie ok. 248 mln z. W porównaniu z II kw. br. zysk spadł o 43 proc.

Wynik odsetkowy w III kw. br. sięgnął 732 mln zł i był nieco lepszy od konsensusu rynkowego (674 mln zł). W porównaniu rok do roku wynik odsetkowy wzrósł o 334 proc., a kwartał do kwartału – o 10 proc. Korekta na wakacje kredytowe wyniosła 63,3 mln zł.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
Nowe wymogi dla banków. Co to oznacza dla klientów
Banki
Frankowicze górą. Z kim zwykle wygrywają?
Banki
Amerykański bank zwolnił pracowników, którzy udawali, że pracują
Banki
KNF wydał zgodę. Największy polski bank ma prezesa
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Banki
Patryk Nowakowski: W Polsce jest olbrzymia konkurencja między bankami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży