PKO BP podał, ujawniając z opóźnieniem informację poufną, że 6 kwietnia 2022 r. wyraził zgodę na udział w procesie inwestycyjnym dotyczącym ewentualnego nabycia od Poczty Polskiej pakietu akcji Banku Pocztowego oraz na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących tego projektu.

Jak czytamy, prace przygotowawcze dotyczące ewentualnego nabycia przez bank pakietu akcji Banku Pocztowego są na wczesnym etapie, a docelowa struktura rozważanej transakcji i jej warunki komercyjne i prawne, zależą od negocjacji pomiędzy stronami. "Żadne wiążące decyzje dotyczące warunków rozważanej transakcji nie zostały na dzień podjęcia przez zarząd powyższej uchwały podjęte i jednocześnie nie ma pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte" - podano w komunikacie.

Z kolei Bank Pocztowy podał, że 25 maja jego zarząd otrzymał wniosek głównego akcjonariusza banku, tj. Poczty Polskiej, w sprawie umożliwienia potencjalnemu inwestorowi przeprowadzenia badania due diligence banku, w związku z potencjalną transakcją sprzedaży przez Pocztę Polską 9620846 akcji banku, reprezentujących 75 proc. minus 10 sztuk akcji banku. Zarząd banku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu due diligence.

Na dzisiejszej sesji akcje PKO BP zwyżkują o 2,44 proc. przy 1,17-proc. wzrośnie WIG20.

Czytaj więcej

Bank Pocztowy: zysk mimo wakacji kredytowych