Stopa referencyjna po czerwcowym posiedzeniu RPP wynosi już 6 proc. Z kolei WIBOR 3M sięga 6,91 proc. Obsługa zadłużenia staje się zatem coraz trudniejsza, ale niektóre banki oferują preferencyjne warunki udzielania kredytów. Mowa o kredytach udzielanych na nieruchomości, które są przyjazne środowisku.

ING BSK w ramach ekokredytu hipotecznego oferuje marżę na poziomie 1,58 proc. oraz brak prowizji za udzielenie kredytu. Dla porównania, oferta standardowa wiąże się z marżą 2,5 proc. i 1,9-proc. prowizją. Oprocentowanie zielonego kredytu wynosi 8,37 proc. wobec 9,29 proc. w standardowej hipotece. Na preferencyjne warunki mogą liczyć klienci, którzy budują dom z udokumentowanym niskim zużyciem energii.

Z kolei Credit Agricole w ofercie ma kredyt hipoteczny „Zielony dom”, w ramach którego klienci mogą liczyć na preferencyjną marżę na poziomie 1,8 proc. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi zero. Kredyt udzielany jest od 20 proc. wkładu własnego. Maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat. Bank nie pobiera też prowizji za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu. Istnieje możliwość odroczenia w spłacie części kapitałowej kredytu do 36 miesięcy. Jednym z wymogów jest, aby roczne zapotrzebowanie na energię użytkową domu, który klient zamierza zbudować lub kupić, nie było wyższe niż 40 kWh/mkw.

Również w PKO BP marża kredytu w zielonej odsłonie zostanie obniżona, jeżeli m.in. klient po dniu zawarcia umowy dostarczy bankowi świadectwo charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Niektóre banki nawiązują także współpracę z firmami wykonawczymi. Jak przyznaje Mieczysław Derczyński, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska, klient, który wybiera projekt z bazy „ekologicznych” firm budowlanych może liczyć na preferencyjny ekologiczny kredyt hipoteczny, który w porównaniu ze standardowym kredytem hipotecznym posiada niższą prowizję o 0,4 proc. oraz niższą marżę od 0,19 proc. dla LTV (wskaźnik długu do wartości nieruchomości) do 30 proc. i kwoty kredytu poniżej 150 tys. zł, do 0,34 proc. dla LTV powyżej 80 proc. i kwoty kredytu od 150 tys.