Łączny zysk netto 22 banków (w tym BGK) w Polsce sięgnął w 2016 r. 13,24 mld zł, czyli wzrósł o 5,3 proc. – wynika z danych „Rzeczpospolitej".

Odbudowa wyników

Na pierwszy rzut oka to zaskakujące, skoro był to pierwszy rok obowiązywania tzw. podatku od aktywów, który kosztował banki łącznie 3,2 mld zł. Ta dodatkowa danina spowodowała, że banki zarobiły o jedną piątą mniej, niż mogłyby bez jej płacenia. Ale spadek zysku netto nie był aż tak dotkliwy, jak mogłaby wskazywać skala podatku, bo na plus zadziałały dwa czynniki – jednorazowy w postaci sprzedaży udziałów w Visa Europe (przyniósł sektorowi ponad 1,6 mld zł wpływu netto) oraz powtarzalny, czyli rozwój biznesu. Porównując wyniki banków do 2015 r., warto też pamiętać, że wtedy mocno obciążyły je koszty upadłości spółdzielczego SK Banku (2 mld zł) i powstania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (600 mln zł).

Pod względem dochodów z podstawowej działalności ubiegły rok dla banków był niezły. Wynik odsetkowy analizowanej przez nas grupy, czyli najważniejszy element rezultatów banków, urósł o 11,5 proc. Było to możliwe dzięki zwiększeniu o blisko 7 proc. kredytów sektora niefinansowego oraz poprawie marży odsetkowej. Jej wzrost jednak odbył się kosztem klientów – nie z powodu wzrostu cen kredytów, ale z powodu obniżania oprocentowania depozytów. Banki mogły sobie na to pozwolić, bo mają sporą nadpłynność – depozyty przyrosły znacznie szybciej niż kredyty, bo o prawie 11 proc.

W ubiegłym roku rozczarował natomiast wynik prowizyjny (spadł o 3 proc.). Teraz ma szansę się poprawić, bo już pod koniec roku banki rozpoczęły podwyżki opłat i prowizji, skierowane głównie do klientów nieaktywnych, a dodatkowo na jego poprawę powinna wpłynąć dobra sytuacja na rynkach kapitałowych (słabość na giełdach wpłynęła na spadek wyniku w 2016 r.).

Koszty działania spadły o 2,6 proc., na co wpływ miała m.in. konsolidacja w sektorze i zamykanie oddziałów.

Ten rok będzie lepszy

– Spodziewam się, że w tym roku wyniki sektora po wyeliminowaniu wpływu Visy wzrosną w dwucyfrowym tempie, a wliczając tę transakcję, będą podobne jak w ubiegłym – mówi Michał Konarski, analityk DM mBanku.

W dużym stopniu poprawa będzie zasługą wyższej marży odsetkowej netto. W ten rok banki weszły z poprawianą systematycznie w 2016 r. marżą, więc po przemnożeniu jej w całym roku przez rosnący wolumen kredytów (może wzrosnąć o 6 proc. wobec 5 proc. w 2016 r.) nastąpi spory wzrost wyniku odsetkowego. To będzie motor poprawy wyników banków w tym roku. Jednak dalszego istotnego wzrostu marży analitycy się nie spodziewają, największy potencjał został już wyczerpany, powinna być na koniec tego roku podobna jak na koniec 2016 r. (średnio w sektorze 2,36 proc.). – Banki pewnie będą próbowały poprawić marże, zwiększając sprzedaż najbardziej rentownych kredytów, czyli gotówkowych, a nie hipotek, oraz będą starały się nadal obniżać koszty finansowania – dodaje Konarski.

Autopromocja
Nowy numer już w sprzedaży

Skąd się wzięły igrzyska rzymskie?

ZAMÓW