BOŚ zaproponuje frankowiczom porozumienia na bazie pomysłu przewodniczącego KNF. Zgodnie z przyjętą uchwałą, możliwość zawarcia ugody dotyczy osób, które posiadają w BOŚ umowy kredytu zabezpieczone hipotecznie, denominowane w walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej. Oznacza to, że dany kredyt zostanie przeliczony tak, jakby od początku był brany w złotych. BOŚ oprócz frankowego portfela ma też hipoteki w euro.

Od stycznia zainteresowani klienci będą mogli składać wnioski online o mediacje, by następnie, po spotkaniach z mediatorem i bankiem, zawrzeć ugodę. - Bank Ochrony Środowiska pracował nad programem ugód od wielu miesięcy. Jesteśmy do niego w pełni przygotowani zarówno od strony operacyjnej, jak finansowej, bowiem rezerwy na pokrycie kosztów ugód zostały zawiązane już w 2020 r. Decyzja akcjonariuszy BOŚ o przystąpieniu do programu ugód nie odbije się zatem na bieżącej działalności banku i jego wynikach – mówi Wojciech Hann, prezes BOŚ.

Koszt programu nie powinien przekroczyć 400 mln zł. Główny ciężar finansowy bank poniósł w IV kwartale 2020 r. Teraz jego łączne rezerwy na ryzyko związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi to 415 mln zł, co stanowi 48 proc. wartości portfela frankowego banku.

Na koniec III kwartału 2021 r. BOŚ był pozwany w 582 sprawach związanych z kredytami walutowymi, a łączna wartość sporów sięgała niemal 168 mln zł. Kwartalnie bankowi przybywało ostatnio po około – 80-90 spraw.