BNP Paribas oszacował wartość bilansową rezerwy dotyczącej roszczeń z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF. W samym III kwartale zwiększyła się ona o 202 mln zł, co oznacza, że na koniec września wynosiła łącznie 677 mln zł. To oznacza, że na koniec września wskaźnik pokrycia rezerwami frankowego portfela sięgnął około 15 proc. (BNP Paribas w czerwcu miał hipoteki frankowe warte brutto 4,44 mld zł).

To pierwszy bank, który opublikował rezerwy frankowe za III kwartał. Można spodziewać się, że będą kolejni, szczególnie dotyczy to mBanku, Millennium i Santandera. Najwyższe jednak rezerwy banki zwykle wiążą na koniec I półrocza i całego roku (to sprawozdania audytowane).

Bank poinformował, że liczba nowych postępowań sądowych w III kwartale ustabilizowała się w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wskazał, że między lipcem a wrześniem przybyło 416 nowych spraw (rekordowy był II kwartał, gdy przybyło ich 435, w I kwartale doszło 300 spraw). To oznacza, że przeciw niemu toczy się w sądach około 1,8 tys. postępowań tego typu.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka prawnego związanego z umowami kredytów mieszkaniowych w CHF zostaną ujawnione w skonsolidowanym raporcie śródrocznym. Zgodnie z kalendarium BNP Paribas opublikuje go 9 listopada.