Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie spółki ubezpieczeniowej Nordea Polska TUnŻ przez PKO BP. Prace nad wnioskiem o zgodę na przejęcie głównego aktywa, czyli Nordea Banku będą kontynuowane w najbliższy poniedziałek, 3 marca, na dodatkowym posiedzeniu Komisji.

W komunikacie podano, że przełożenie decyzji na dodatkowe posiedzenie jest związane „z prośbą KNF o dostarczenie przez wnioskodawcę w porozumieniu ze zbywającym akcje dodatkowych wyjaśnień i oświadczeń". Nie podano jednak, czego one dotyczą.

2,8 mld zł to wartość transakcji przejęcia spółek Grupy Nordea

Z naszych ustaleń wynika, że jest to związane z tym, że pierwotne uzgodnienia ze szwedzkim akcjonariuszem Nordea Banku zakładały zamknięcie transakcji 25 marca, ale w związku z terminami raportowania wyników finansowych  aneksowano umowę, przesuwając termin zamknięcia transakcji na 1 kwietnia. Prawdopodobnie KNF czeka teraz na dosłanie tych dokumentów.

3  marca mija czas, w którym KNF powinien wydać decyzję w tej sprawie, a po tym terminie zgoda  byłaby automatyczna. Jest to związane z tym, że  formalnie nadzór wyraża tylko „sprzeciw" lub  „brak sprzeciwu" i ma na to 6 miesięcy.

We wczorajszym posiedzeniu udział wzięło czterech członków KNF, nie uczesniczył w nim przewodniczący Komisji Andrzej Jakubiak.

W czerwcu PKO BP zawarł z Nordea Bank AB umowę dotyczącą przejęcia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska, Nordea Polska TUnŻ oraz portfela kredytów korporacyjnych za łączną kwotę ?2 830 mln zł.

Wczoraj KNF zgodziła się  także na  nabycie przez Alior Bank akcji Money Makers, domu maklerskiego wyspecjalizowanego w zarządzaniu aktywami.