- Wyniki IV kwartału oraz całego 2014 r. oceniam neutralnie. W ostatnim kwartale BNP Paribas pozytywnie wyróżnił się na tle sektora i mimo spadku stóp procentowych zanotował przyrost wyniku odsetkowego o 2 proc. kw./kw.Wyższe od moich prognoz były też przychody prowizyjne – mówi w rozmowie z „Parkietem" Andrzej Powierża, analityk Citigroup.

- 2015 rok będzie wymagający zarówno dla całego sektora bankowego jak i dla BNP Paribas. Wynika to w znacznej mierze z trzech powodów: rekordowo niskich stóp procentowych, spadku opłaty interchange oraz wzrostu opłaty dla BFG. Mimo że wpływ tych czynników na przychody BNP Paribas będzie niższy niż średnia w sektorze, to jednak ze względu na wysoki wskaźnik kosztów do dochodów każdy ubytek po stronie przychodowej bardzo silnie wpływa na zyskowność banku i dlatego zysk netto będzie pod większą presją niż w całym sektorze – uważa analityk.

- Nie aktualizowałem ostatnio swoich prognoz oszczędności kosztowych po fuzji BNP Paribas z Bankiem BGŻ, ale według moich zeszłorocznych projekcji, synergie kosztowe mogą przekroczyć 200 mln zł – dodaje analityk Citigroup.

W 2014 r. BNP Paribas Bank Polska odnotował 103,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto, tj. o 0,9 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2013 (103,2 mln zł). - Bez uwzględnienia wpływu kosztów poniesionych w 2014 r. związanych z zamiarem połączenia BGŻ z BNP Paribas zysk po opodatkowaniu wzrósłby o 6,7 proc. (+6.9 mln zł) – mówi w rozmowie z „Parkietem" Jan Bujak, pierwszy wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy banku BNP Paribas.

Wynik z tytułu odsetek BNP Paribas wyniósł w zeszłym roku 565,38 mln zł wobec 537,59 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 149,28 mln zł wobec 149,67 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 23,20 mld zł na koniec 2014 r. wobec 21,12 mld na koniec 2013 r.