fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Gminy walczą o podatnika i dochody z jego PIT

Loteria „Zamelduj się w Markach i wygraj samochód!" to kolejny sposób na zachęcenie mieszkańców do meldunku w podwarszawskich Markach
www.sxc.hu
Podwarszawskie Marki zachęcają do płacenia PIT w gminie. Jest loteria dla tych, którzy zameldują się w mieście. Inne samorządy mają swoje pomysły
Władze lokalne szukają różnych rozwiązań, które pomogą zwiększyć wpływy z PIT do ich budżetów.
– W naszym mieście zameldowanych jest ponad 26 tys. osób – mówi Piotr Matusiak, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM Marki. – Szacujemy, że oprócz tego mieszka u nas kilka tysięcy osób niezameldowanych. Płacone przez nich podatki dochodowe nie trafiają zatem do budżetu Marek, ale do innych gmin. Jednocześnie ludzie ci korzystają z naszej infrastruktury, np. dróg czy przedszkoli – tłumaczy.

Gmina wita PIT-a

Loteria „Zamelduj się w Markach i wygraj samochód!" ma to zmienić. – To kolejny sposób na zachęcenie naszych mieszkańców do meldunku w mieście i płacenia u nas PIT – tłumaczy Matusiak.
39,3 proc. to wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podobne akcje organizowały już także inne gminy. Burmistrz Legionowa Jan Grabiec ufundował 10 tys. zł nagrody dla stutysięcznego mieszkańca miasta. Na warszawskim Bemowie można wylosować darmowe bilety na organizowane na terenie dzielnicy koncerty. Warunkiem uczestnictwa jest bemowski meldunek albo opłacanie w dzielnicy PIT.
Władze podstołecznego Piaseczna w apelu do mieszkańców pokazują straty budżetu z tytułu niepłacenia podatków w miejscu zamieszkania. Wedle nich przewidywane w 2012 r. dochody gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą średnio ponad 3 tys. zł w przeliczeniu na podatnika. Skoro  w Piasecznie nie płaci PIT ok. 5 tys. mieszkańców, oznacza to, że miasto traci przeszło 15 mln zł. Za taką kwotę można np. wybudować 10 km dróg.
Niektóre gminy uzależniają załatwienie sprawy urzędowej od złożenia oświadczenia, w którym urzędzie skarbowym petent się rozlicza. Przykładowo mieszkańcy podwrocławskich Kobierzyc, którzy zwracają się do urzędu np. w sprawie zasiłku z pomocy społecznej czy przedszkola, muszą złożyć oświadczenie, że rozliczają się w I US we Wrocławiu. Czyli, że część z zapłaconych przez nich podatków trafi do budżetu gminy.
40,2 mld zł to planowane na rok 2012 dochody budżetu państwa z podatku PIT
– Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych kryteriów naboru do przedszkoli – wyjaśnia Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych.
– Organizując loterię promocyjną, gmina musi się stosować do przepisów ustawy o grach hazardowych – zwraca uwagę radca prawny Aleksandra

Zagroba. Jaka procedura

Wyjaśnia, że przede wszystkim należy uzyskać pozytywną decyzję dyrektora właściwej miejscowo izby celnej.
W tym celu trzeba do niego złożyć wniosek z niezbędnymi załącznikami. Są to m.in. projekt regulaminu loterii, zaświadczenie o wyborze wójta (burmistrza, prezydenta miasta), dokumenty poświadczające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii (uchwała budżetowa wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej).
Konieczne jest też zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
– Dołączyć należy ponadto gwarancję bankową wypłaty nagród – dodaje prawniczka.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.cyrankiewicz@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA