fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sądownictwo dyscyplinarne

Bezpłatna pomoc podczas postępowania dyscyplinarnego

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Helsińska Fundacja Praw Człowieka uruchomiła unikatowy program pomocy dla kilkuset tysięcy osób wykonujących zawody regulowane
Na bezpłatną pomoc podczas postępowania dyscyplinarnego mogą liczyć przedstawiciele kilkunastu zawodów: aptekarze, architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, diagności laboratoryjni, lekarze, dentyści, weterynarze, pielęgniarki, położne, psychologowie, nauczyciele, rzecznicy patentowi, syndycy, technicy dentystyczni, tłumacze, brokerzy ubezpieczeniowi, maklerzy, doradcy inwestycyjni, księgowi, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomościami oraz pośrednicy w obrocie nimi.
Ta lista nie jest zamknięta, czekamy na zgłoszenia od tych wszystkich, którzy czują się poszkodowani w wyniku postępowania dyscyplinarnego – mówi Piotr Kubaszewski z Fundacji Helsińskiej. – Dla przykładu powiem tylko, że interesujemy się zasadami postępowania dyscyplinarnego w stosunku do myśliwych. Zgodnie z przepisami nie mogą się oni odwołać do sądu od większości kar nakładanych przez związek łowiecki. Jest to możliwe jedynie w sprawie skreślenia z listy członków związku.
Już teraz każda osoba będąca stroną postępowania dyscyplinarnego przed sądami dyscyplinarnymi w samorządach zawodów zaufania publicznego oraz zawodów regulowanych może liczyć na bezpłatną pomoc prawną fundacji.
Do końca czerwca ma powstać także specjalna strona internetowa, na której uczestnicy postępowań będą mogli znaleźć informacje o przepisach, a także orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Fundacja podkreśla, że jest to pierwszy tego typu program pomocy dla osób zagrożonych karą dyscyplinarną.
Podstawę do oceny, czy zasady postępowania dyscyplinarnego spełniają nie tylko polskie, ale i międzynarodowe standardy, będą art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, gwarantujące stronie prawo do rzetelnego procesu.
Fundacja zwraca także uwagę na na wyrok ETPCz w Strasburgu z 23 czerwca 1981 r. w sprawie Le Compte Van Leuven de Meyere (nr 6878/75; 7238/75). Zgodnie z tym orzeczeniem jednym z wymagań rzetelnego postępowania jest możliwość odwołania się do przynajmniej jednej instancji sądowej. W rozumieniu konwencji sąd to organ, który musi być ustanowiony ustawą, wykonywać funkcje orzekające, być niezależny w stosunku do władzy wykonawczej oraz stron postępowania.
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA