fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Dodatek rozłąkowy dla żołnierzy zawodowych

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Za czas urlopuwychowawczego wojskowy nie dostanie dodatkuza rozstanie z rodziną
Dziś wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych. Nowe przepisy regulują zasady wypłacania świadczenia i jego wysokość.
Dodatek za rozłąkę został ustalony w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 18-krotności diety, jaka jest wypłacana pracownikom państwowej i samorządowej jednostki budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Rozłąkowe będzie wypłacane na pisemny wniosek żołnierza zawodowego, złożony do dowódcy jednostki wojskowej, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz spełnił warunki do przyznania świadczenia. Do wniosku żołnierz ma dołączyć oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim lub posiadaniu dzieci pozostających na jego utrzymaniu, oświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania rodziny oraz dokument potwierdzający, że korzysta on z zakwaterowania zbiorowego.
Dodatek ma być wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Nowe przepisy doprecyzowują, że dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów codziennych dojazdów nie będzie wypłacany za czas przebywania żołnierza na urlopie wychowawczym i bezpłatnym. Świadczenie to nie będzie należało się także w okresie sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny, urlopu okolicznościowego i zdrowotnego.
Czytaj także:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA