fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 3 marca 2011

DIAGNOSTA LABORATORYJNY
rozporządzenie ministra zdrowia, z 12 stycznia, w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostyków Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (DzU nr 22, poz. 120)
MILITARYZACJA
• rozporządzenie Rady Ministrów , z 4 lutego, w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2011 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji   (DzU nr 33, poz. 162)
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
• rozporządzenie ministra gospodarki z 25 stycznia w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (DzU nr 33, poz. 163)
ŚRODOWISKO PRACY
• rozporządzenie ministra   zdrowia   2 lutego, w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 33, poz. 166)
SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
•  ustawa   z 16 grudnia o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (DzU nr 34, poz. 169)
PRZYRODA
• ustawa    z 17 grudnia o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody  (DzU nr 34, poz. 170)
KOMERCJALIZACJA
• ustawa   z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 34, poz. 171)
ORDYNACJA WYBORCZA
• ustawa z 5 stycznia o zmianie ustawy–Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (DzU nr 34, poz. 172)
KONTROLA SKARBOWA
• rozporządzenie ministra finansów z 8 lutego w sprawie oddelegowania inspektora kontroli skarbowej (DzU nr 34, poz. 176)
ABW
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 7 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie  udzielania wyróżnień i przeprowadzania  postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU nr 34, poz. 175)
VAT
• zmienione rozporządzenie tego samego ministra w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT (DzU nr 44, poz.230); ten akt i niżej wymienione weszły w życie z dniem ogłoszenia w Internecie, tj. 1 marca tuż przed godz.22
NIEPEŁNOSPRAWNI
• nowe zwory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON (DZU nr 44, poz. 231)
TRENER/INSTRUKTOR
• minister sportu i turystyki wskazał warunki uzyskiwania kwalifikacji zawodowych trenera i instruktora sportu (DzU nr 44, poz. 233)
STUDIO MEDYCZNE
• w rozporządzeniu o liniach przyjęć na studia medyczne, a ściślej mówiąc w załącznikach nr 2, 5, 10, 11 i 16, są zmiany (DzU nr 44, poz. 234)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA