fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

W 2011 r. łatwiej o unijne dotacje na klastry

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy w tym roku konkurs na granty dla klastrów. Odbędzie się on już na zliberalizowanych zasadach
Jego budżet to 80 mln zł. Wnioski o dofinansowanie powiązań sektora nauki i przedsiębiorstw z programu „Innowacyjna gospodarka" będzie można składać od 21 marca do 27 maja br. To pierwszy nabór aplikacji po wprowadzeniu ułatwień dla ubiegających się o pieniądze na tworzenie klastrów. Resort rozwoju regionalnego i PARP liczą, że ułatwienia przełożą się na wzrost zainteresowania tymi dotacjami. Dotychczas było ono niewielkie. Do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpłynęło tylko kilka wniosków o te środki.
Główne zmiany to wyodrębnienie nowego rodzaju wsparcia dla klastrów we wczesnej fazie rozwoju oraz liberalizacja dotychczasowych zasad przyznawania pieniędzy. O nowy rodzaj wsparcia – dotację na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego będą mogli  ubiegać się koordynatorzy klastrów. Środki będzie można przeznaczyć na doradztwo, szkolenia, ale także zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Co istotne, po otrzymaniu dofinansowania na wczesną fazę rozwoju klastra jego koordynator będzie mógł ponownie aplikować o wsparcie, tym razem o dotację na rozwój.
Beneficjenci będą też mogli wybrać model finansowania projektu. Albo będzie to dotacja do 100 proc. kosztów projektu z jednoczesnym obowiązkiem jej rozliczenia po 15 latach (bez pomocy publicznej) albo dotacja o niższej intensywnością, ale bez mechanizmu rozliczenia jej po 15 latach (pomoc publiczna). Nowością jest też nowy typ wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Celem tego rozwiązania jest pobudzenie działalności innowacyjnej klastrów. Łatwiej będzie też rozliczyć koszty. Aby je rozłożyć w przypadku projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych (objętych regułami pomocy publicznej) koordynator klastra będzie mógł realizować projekt wspólnie z jednym z uczestników powiązania.
W tym roku PARP przewiduje jeszcze drugi konkurs na dotacje dla klastrów. Odbędzie się on w drugiej połowie roku.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA