fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Użytkownicy wieczyści łatwiej będą mogli uzyskać własność

Obowiązkowe bonifikaty do 90 proc. opłaty przekształceniowej oraz prawo rozłożenia jej na raty mają przysługiwać użytkownikom wieczystym starającym się o własność
Takie rozwiązania zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nad którym prace rozpoczął właśnie Sejm.
Użytkownik, występując o przekształcenie, będzie mógł się domagać rozłożenia opłaty na raty na czas nie krótszy niż 10 i nie dłuższy niż 20 lat. Oprocentowanie byłoby wówczas ustalone na poziomie stopy redyskontowej stosowanej w NBP do weksli. Wojewoda bądź właściwa rada będą mogli się zgodzić nawet na niższe oprocentowanie.
Dla trzech kategorii wnioskodawców nowela wprowadza bonifikaty obowiązkowe. Będą one przysługiwały w wysokości 90 proc. (a nie jak dotychczas 50 proc.) osobom, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze poprzedzające rok złożenia wniosku o przekształcenie.
Bonifikata, wynosząca 50 proc., ma przysługiwać osobom fizycznym, które prawo wieczystego użytkowania uzyskały przed 5 grudnia 1990 r., oraz ich następcom prawnym. Przed tą datą, jak wskazywał Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 8/98), osoba prywatna nie mogła nabyć gruntu państwowego na własność.
Wprowadzenie bonifikat obligatoryjnych, przyznawanych na wniosek zainteresowanego, nie wyklucza stosowanych obecnie bonifikat fakultatywnych. Przy zbiegu bonifikat z różnych tytułów stosowana ma być najkorzystniejsza. Nowela przywraca obowiązujący niegdyś przepis, że podstawę obliczenia opłaty stanowi wycena dokonana nie wcześniej niż dwa lata przed złożeniem wniosku o przekształcenie.
Prawo do nieodpłatnego przekształcenia uzyskają osoby, którym nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie, a także w zamian za tzw. grunty warszawskie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA