fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Kompania ma wielki kontrakt

PGE
PGE Electra, spółka handlowa z Polskiej Grupy Energetycznej, zawarła zKompanią Węglową umowę na kupno węgla w latach 2011-2013. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 3,9 mld złotych
Umowa przewiduje kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie w danym roku ilości węgla określonej jako "podstawowa" (kara wyniesie 50 proc. wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla) lub dodatkowa (kara umowna to 20 proc. wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla). Strony umówiły się, że są zwolnione od zapłaty kar umownych, jeżeli nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działania siły wyższej.
To już druga umowa długoterminowa zawarta przez Kompanię Węglową w ostatnim czasie. Producenci energii należący do giełdowego Tauronu podpisali na początku grudnia z Kompanią Węglową kontrakt na dostawy węgla wart około 2,4 mld zł. Południowy Koncern Energetyczny, Elektrociepłownia EC Nowa, Elektrociepłownia Tychy i Energetyka Cieszyńska będą kupować od największego producenta węgla energetycznego w Unii Europejskiej surowiec od 1 stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r.
Cen węgla w tym kontrakcie Tauron ujawniać nie może. Wiadomo jednak, że stawki nie pozostaną sztywne - będą ustalane według określonego w umowie mechanizmu. Takie ścieżki cenowe to częsty element długoterminowych kontraktów na dostawy węgla.
Źródło: energianews.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA