fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pełnomocnictwa nie można uzupełniać

Wadliwego pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum w przetargu nie można uzupełniać. Nie jest to bowiem dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Tak wynika z orzeczenia arbitrów z 22 grudnia 2006 r. (sygn. UZP/ZO/0-2972/06).Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym złożył w imieniu konsorcjum pełnomocnik. Okazało się jednak, że w imieniu jednej z firm wchodzących w skład konsorcjum na dokumencie podpisał się tylko jeden członek zarządu. Tymczasem zgodnie z dokumentami w spółce tej ustalono łączną reprezentację dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta.Na tej podstawie zamawiający wykluczył konsorcjum z postępowania. Konsorcjum złożyło protest, w którym przekonywało, że zamawiający powinien albo zezwolić na uzupełnienie brakujących dokumentów (art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych), albo poprosić o wyjaśnienia (art. 26 ust. 4 pzp).Arbitrzy przyznali rację zamawiającemu. Ich zdaniem nie miał on prawa wezwać ani do uzupełnienia brakujących dokumentów, ani do wyjaśnień.- Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi oświadczenie woli wymaga...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA