fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Zawieszenie opłat za parkowanie prezydenci - tak, sąd - nie

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Z powodu śniegu do świąt parkowanie w Kołobrzegu będzie darmowe. Podobnie postępują prezydenci innych miast. Ale sąd mówi: to niezgodne z prawem
Prezydent Kołobrzegu postanowił o czasowym zawieszeniu stref płatnego parkowania. Decyzje podjął na podstawie uchwały miasta z 2009 r., która stanowi, że: „w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. imprezy masowe, roboty drogowe) możliwe jest czasowe wyłączenie funkcjonowania płatnych miejsc postojowych na całym obszarze lub części strefy płatnego parkowania” ([link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/samorzady/Strefa%20w%20Kolobrzegu.pdf]zobacz uchwałę Rady Miasta Kołobrzeg[/link]).
Tymczasem zgodnie z [b]wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 28 października 2010 r. (sygnatura akt III SA/Lu 353/10)[/b] nie można zawieszać pobierania opłat za parkowanie. Pisaliśmy o tym w artykule: [link=http://www.rp.pl/artykul/406984,579845-Rada-nie-moze-zawiesic-pobierania-oplat.html]Rada nie może zawiesić pobierania opłat[/link].
Sąd w Lublinie orzekł, że rada gminy ma kompetencje wyłącznie do: ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia sposobu poboru opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłaty za niezapłacony postój. Ustawa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6A93FC6FFAB998608A02AA7385CF73DD?id=184778]o drogach publicznych[/link] [b]nie przewiduje natomiast instytucji „zawieszenia pobierania opłat”[/b], nie upoważnia także rady gminy do wprowadzenia tej instytucji w drodze aktu prawa miejscowego.
[srodtytul] Orzecznictwo kontra praktyka[/srodtytul]
Czy prezydent miasta musi teraz odwołać zgodę na darmowe parkowanie? Nie wiadomo. Na razie prezydent Janusz Gromek nie wycofał się ze swojej decyzji. Deklarował nawet, że może postanowić o dalszym zawieszeniu opłat w strefach parkingowych, w zależności od panującej pogody.
Tym bardziej, że nie jest wyjątkiem. Prezydenci kilku miast stosują czasowe zwolnienia z opłat w strefach płatnego parkingowych (SPP), z powodu zalegającego śniegu. Zawsze jest to zgodne z uchwałą rady miasta.
Argumentacja sądu jest jednoznaczna: gmina nie ma uprawnień do wprowadzania czasowego zawieszenia opłat za parking, bo żaden z przepisów nie zezwala wprost na takie działanie.
Jednak niektórzy eksperci samorządowi twierdzą, że to co nie jest zabronione, powinno być dozwolone. Ich zdaniem samorząd ma przede wszystkim zaspokajać potrzeby wspólnoty lokalnej, i jeżeli podejmuje się działania korzystne dla mieszkańców, to sądy powinny w pierwszej kolejności brać pod uwagę tę właśnie zasadę. Jest ona zapisana w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8A6D2F0CEB3DED6EBCEDD1793AD0D953?id=163433] ustawie o samorządzie terytorialnym[/link]. I z niej można wnioskować, że brak konkretnego paragrafu zezwalającego na jakieś działanie, nie powinien przeszkadzać w podjęciu tego działania. Pisaliśmy o tym w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/555229-Co-wolno-wojewodzie----.html]Co nam po samorządzie?[/link].
[srodtytul]Śnieg wymusza zawieszanie opłat[/srodtytul]
Z powodu intensywnych opadów śniegu, w ubiegłym tygodniu również prezydenci Szczecina i Leszna zawiesili pobieranie płatności w strefach.
W Szczecinie prezydent Piotr Krzystek wydał zarządzenie o zawieszeniu na dwa dni opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Skorzystał z uprawnień, jakie dała mu zmieniona na początku tego roku uchwała dotycząca stref płatnego parkowania. Uchwała umożliwia, w szczególnych przypadkach, zawieszenie na czas określony funkcjonowanie strefy. „Parkowanie pojazdów samochodowych w strefie jest płatne w dni robocze (...) z wyjątkiem (...) innych okresów przy wystąpieniu szczególnie uzasadnionych okoliczności.” ([link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/samorzady/strefa%20w%20szczecinie.pdf]zobacz uchwałę Rady Miasta Szczecin[/link]).
Tak samo postąpił Tomasz Malepszy, prezydent Leszna, który wydał decyzję o zawieszeniu pobierania opłat za parkowanie w mieście. Zezwala mu na to regulamin strefy płatnego parkowania, który jest dodatkiem do uchwały miasta z 2008 r.: „Upoważnia się prezydenta Miasta Leszna do czasowego zaniechania poboru opłat za parkowanie pojazdów w SPP, po uprzednim wydaniu przez prezydenta stosownego zarządzenia w tej sprawie i podania go do publicznej wiadomości” ([link=http://www.rzeczpospolita.pl/pliki/samorzady/Leszno.pdf]zobacz uchwałę Rady Miejskiej Leszna[/link]).
Nie jest to w Lesznie wydarzenie wyjątkowe. Już poprzedniej zimy, na początku bieżącego roku, prezydent podejmował decyzje o czasowym zawieszeniu pobierania opłat za parkowanie w strefie.
Także w Słupsku na początku tego roku znoszone były opłaty za parkowanie.
Również w Poznaniu czasowo zawieszono pobieranie opłat za parkowanie w strefie. Dwa tygodnie temu, przez dwa dni nie były pobierane opłaty. Decyzja o bezpłatnym parkowaniu podjęta została po zapowiedziach meteorologów o obfitych opadach śniegu - podał Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.
Także prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, w rozmowie radiowej nie wykluczał możliwości zawieszenia opłat w mieście, gdy nastąpi kolejny atak śnieżnej zimy.
W Lublinie radni miejscy opowiedzieli się za tym, żeby kierowcy nie musieli płacić za zaśnieżony parking. Rada miasta wprowadziła do uchwały w sprawie opłat za parkowanie samochodów zapis upoważniający prezydenta do zawieszenia pobierania opłat na czas organizowanych w mieście uroczystości publicznych, imprez, zjazdów i zawodów itp. Tę właśnie uchwałę zakwestionował najpierw wojewoda, a potem sąd.
[srodtytul]Pobieranie opłat to fikcja[/srodtytul]
W Warszawie prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz pozostaje nieugięta. Radni opozycyjni wzywają prezydent do czasowego zawieszenia opłat w strefie płatnego parkowania. Zapowiadają nawet złożenie projektu uchwały, która dawałaby możliwość zawieszania na tydzień pobierania opłat w strefie. Argumentują, że w sytuacji dużych opadów śniegu i mrozu pobieranie opłat staje się fikcją, ponieważ miejsca parkingowe są nieodśnieżone, a parkomaty - zamarznięte.
[ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/12/21/parkowanie-za-darmo-ale-nielegalnie/#respond]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA