fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Ubezpieczyciel miał prawo w umowie zawrzeć zastrzeżenia

Gdy klient po powstaniu szkody nie dopełnia obowiązków określonych w umowie, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty części lub całości należnego odszkodowania.
Tak orzekł Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Link4. Rafał S. chciał podpisać z tą firmą umowę ubezpieczenia autocasco. Zrezygnował, gdy z lektury ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) dowiedział się, że ubezpieczyciel może w wielu sytuacjach zmniejszyć odszkodowanie, a nawet odmówić jego wypłaty. Tak jest, gdy już po powstaniu szkody ubezpieczony przyczynia się do zwiększenia jej rozmiaru, podaje nieprawdziwe informacje o miejscu, czasie, okolicznościach lub przyczynach powstania szkody. Link4 może też obniżyć kwotę odszkodowania lub odmówić jego wypłaty, gdy - po powstaniu szkody - ubezpieczony utrudnia lub uniemożliwia ustalenie faktycznych okoliczności jej powstania.
Rafał S. uważał, że istota ubezpieczenia polega właśnie na tym, że zapewnia się ochronę również w razie rozmaitych uchybień w postępowaniu ubezpieczającego się. Uznawał więc, że w takich przypadkach nie znajduje zastosowania art. 362 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, to obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności.
Link4 bronił się, podkreślając, że zaskarżone przez Rafała S. zapisy OWU nie dotyczą przyczynienia się klienta do powstania zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Chodzi o świadome utrudnianie postępowania w sprawie likwidacji szkody, czyli skutki niewykonania przez ubezpieczonego jego obowiązków już po powstaniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (np. wypadku drogowego).
Ubezpieczyciel podkreślał, że dokładnie opisał w OWU, kiedy obniży odszkodowanie albo w ogóle go nie wypłaci. Sankcje takie powstaną wówczas, gdy ubezpieczony nie wykona swoich obowiązków związanych z postępowaniem po powstaniu szkody. Chodzi więc o świadome utrudnianie postępowania likwidacyjnego.
Sąd podzielił argumenty ubezpieczyciela i uznał, że zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia Link4 są sformułowane wystarczająco precyzyjnie, aby klient wiedział, kiedy - jeśli nie dopełni obowiązków ubezpieczeniowych - nie dostanie pełnego odszkodowania albo w ogóle spotka się z odmową jego wypłaty (sygn.XVIIAmc78/07). Wyrok jeszcze nie jest prawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA