fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Związkowcy bez ochrony podczas zwolnień w administracji

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Rząd chce zwalniać działaczy zatrudnionych w urzędach państwowych
„Solidarność” wystosowała we wtorek list do rządu, aby jak najszybciej przygotował autopoprawkę do projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011– 2013.
Okazało się bowiem, że podczas zeszłotygodniowego tajnego posiedzenia Rady Ministrów rząd zmienił projekt tak, by pozbawić związkowców zatrudnionych w administracji ochrony przed zwolnieniem.
[srodtytul]Związkowcy na bruk[/srodtytul]
Jak twierdzą oni sami, bardzo niekorzystne dla nich poprawki zostały przyjęte pod presją ministra finansów.
– Jesteśmy zbulwersowani, że w ostatniej chwili tak istotnie zmieniono projekt, którego treść została wcześniej uzgodniona przez związki zawodowe z rządem podczas posiedzeń Komisji Trójstronnej – stwierdził Tomasz Ludwiński, szef rady sekcji krajowej pracowników skarbowych NSZZ „Solidarność”. – Pozbawienie ochrony związkowców pracujących w administracji jest inicjatywą ministra finansów, więc obawiamy się najgorszego. Tym bardziej że nie tak dawno resort zbierał informacje o związkowcach zatrudnionych w skarbówce.
[srodtytul]Legislatorzy przeciw[/srodtytul]
Zmiany zostały przyjęte przez Radę Ministrów, mimo  że Rządowe Centrum Legislacji w opinii przygotowanej na kilka dni przed posiedzeniem rządu zasygnalizowało związane z nimi wątpliwości.
Rzecz w tym, że Polska jest stroną konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony członków związków zawodowych zatrudnionych w służbach publicznych. W myśl art. 4 konwencji takim pracownikom powinna zostać zagwarantowana ochrona przed dyskryminacją ze względu na ich przynależność związkową. Te przepisy mówią wyraźnie, że nie mogą oni być z tego powodu zwalniani.
Ponadto poprawki stoją w kolizji z art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, który mówi, że osoby wskazane imiennie uchwałą zarządu związku lub działacze upoważnieni do reprezentowania związku w kontaktach z pracodawcą nie mogą zostać zwolnieni bez zgody zarządu związku.
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora, [mail=m.rzemek@rp.pl]m.rzemek@rp.pl[/mail][/i]
[ramka][srodtytul]Opinia:[/srodtytul]
[b]prof. Jakub Stelina, z Uniwersytetu Gdańskiego[/b]
Takie zmiany są nie do przyjęcia. Jeśli nowe przepisy dadzą możliwość zwalniania związkowców pod pretekstem racjonalizacji, to kierownicy poszczególnych urzędów będą mogli tak skonstruować kryteria doboru pracowników do zwolnień, aby padło na działaczy związkowych. Związkowcy pozbawieni w ten sposób zatrudnienia będą mogli wywalczyć przed sądem przywrócenie do pracy tylko wówczas, gdy uda się im udowodnić, że prawdziwą przyczyną redukcji była ich przynależność związkowa. Takie procesy są jednak długie i bardzo trudne. Poza tym rząd nie może wyrywkowo ograniczać przywilejów związkowych, tylko w stosunku do zatrudnionych w administracji.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA