fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczyć w kosztach umowę leasingu?

Aby umowa leasingu samochodu odniosła pożądane skutki podatkowe, nie wystarczy, że nosi taką nazwę. Musi spełniać wszystkie warunki przewidziane dla leasingu w ustawach podatkowych
Zgodnie z ustawową definicją (art. 17a pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23a pkt 1 ustawy o PIT) przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym a także każdą inną, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne a także grunty.Przepisy przewidują podział na leasing operacyjny i finansowy (choć nie posługują się wprost tą terminologią), w zależności od tego, jakie warunki spełnia dana umowa.[srodtytul]Leasing operacyjny[/srodtytul]Przy leasingu operacyjnym samochód zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (on dokonuje odpisów amortyzacyjnych). Obowiązkiem leasingobiorcy jest wniesienie opłaty wstępnej i opłacanie rat leasingowych. Przysługuje mu prawo wykupienia pojazdu po zakończeniu umowy.Przy ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA