fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Firmy wciąż narzekają na za duże zapasy

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Im większa firma przemysłowa, tym nastroje jej szefów są lepsze. Bardzozróżnicowana sytuacja jest w usługach i handlu - tu większość firm oceniakoniunkturę negatywnie, choć lepiej niż w styczniu
Złe opinie na temat najbliższych miesięcy przeważają też w budownictwie, choć tu nastoje, zapewne z powodu zimy, są stabilne. Tak wynika z danych na temat koniunktury, jakie przedstawił Główny Urząd Statystyczny.
GUS podał, że wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wzrósł w lutym do 3 punktów z zera punktów w styczniu. Oznacza to, że trzy punkty procentowe więcej badanych przedsiębiorstw sygnalizowało poprawę sytuacji niż pogorszenie. Poprawę sygnalizuje 20 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast pogorszenie 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio po 18 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
- Firmy mają wciąż problemy z bieżącym portfelem zamówień. Z tym, że krajowy jest bardziej niż zagraniczny. Mimo iż należności od kontrahentów są ściągane terminowo, przedsiębiorcy sygnalizują większe niż przed miesiącem trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Według GUS w przedsiębiorstwach utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać nieco mniej znaczących zwolnień pracowników niż przewidywano w styczniu - napisano w komunikacie GUS.
Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrosnąć, choć w stopniu mniejszym niż przewidywano w styczniu. Według GUS najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury są formułowane przez przedsiębiorstwa małe.
Sytuacja firm usługowych pozostała bardzo zróżnicowana, choć w porównaniu ze styczniem wskaźnik ogólnego klimatu polepszył się. Największymi optymistami pozostawały firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz informacji i komunikacji. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy zajmujące się zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Wskaźnik koniunktury w handlu w lutym nieznacznie się polepszył. Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast jej pogorszenie - 21 proc. Przedsiębiorcy oceniają, że poziom zapasów jest nadmierny.
Zmniejsza się nieznacznie poziom zapasów towarów, mimo to nadal uważany jest za nadmierny. W konsekwencji, ilość towarów zamawianych u dostawców może być ograniczana w mniejszym stopniu niż prognozowano przed miesiącem. Sklepy borykały się ze spadkiem bieżącej sprzedaży, znacznie większej niż przed miesiącem. Coraz częściej ich szefowie mówią o kłopotach z terminowym regulowaniem płatności. Jednak prognozy prognozy na najbliższe miesiące są mniej pesymistyczne niż w styczniu.
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie pozostał w lutym na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 15. W bieżącym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 30 proc. (w styczniu odpowiednio 13 proc. i 28 proc.).
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA