fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca szczególna ma być w pełnym wymiarze

www.sxc.hu
Do przejścia na emeryturę pomostową uprawnione są osoby wykonujące zadania o szczególnym charakterze lub w warunkach przez co najmniej 15 lat. Liczy się tu praca na cały etat
Pracownik zatrudniony jest na stanowisku ujętym w firmie w wykazie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace o szczególnym charakterze.Zatrudniony jest na pełnym etacie, ale na część jest zwolniony ze świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, z powodu pełnienia funkcji związkowej (w wyniku tego praca na stanowisku o szczególnym charakterze wykonywana jest w niepełnym wymiarze czasu pracy).Czy od wynagrodzenia takiego pracownika należy odprowadzać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych? Czy okres takiego zatrudnienia można zaliczyć do okresu pracy o szczególnym charakterze? – pyta czytelnik.Odpowiedzi na powyższe pytania należy poszukiwać w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D9D51386C8D5C732FB6DA90C98ED7F12?id=294728]ustawy o emeryturach pomostowych[/link], a częściowo w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Stosownie do powołanych regulacji obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Emerytur Pomos...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA