fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Legislacyjne plany rządu: ambitne, ale czy realne

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Rada Ministrów zamierza do połowy roku przyjąć 133 projekty ustaw oraz 84 dokumenty z założeniami do projektów ustaw
Z programu prac legislacyjnych rządu wynika, że projektów ustaw ma być o osiem więcej, niż przewidywał plan na drugą połowę minionego roku, a projektów założeń do ustaw więcej aż o 44. Ten ambitny program zaskakuje w obliczu klapy, jaką okazała się realizacja zamiarów legislacyjnych w 2009 r., kiedy to rządowi udało się skierować do Sejmu tylko co czwarty z zaplanowanych projektów ustaw.
– W drugiej połowie 2009 r. rząd wykazał się mniejszą skutecznością – piszą autorzy raportu “Barometr legislacyjny” firmowanego przez spółkę konsultingową Ernst & Young. – Przyjął tylko 32 ze 125 zaplanowanych projektów (26 proc.).
[srodtytul]Listy A i B[/srodtytul]
Jakie ważne projekty mają więc do końca czerwca opuścić ministerialne szuflady? Prawie połowa będzie dotyczyć wdrożenia regulacji unijnych. Ponad 90 to nowelizacje. Program został podzielony na części: A (projekty o szczególnym znaczeniu dla polityki rządu – 88 ustaw i 49 założeń) oraz B (pozostałe, których przyjęcie może się opóźnić – 45 projektów ustaw oraz 35 założeń).
Prawników najbardziej interesuje legislacyjna aktywność resortu sprawiedliwości. Projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, który m.in. ma uregulować profesję doradcy prawnego, już dwukrotnie był ujęty w porządku posiedzeń Rady Ministrów. Nie wiadomo, kiedy rządowi uda się skierować go na ścieżkę parlamentarną. Inne ważne inicjatywy to: ustawa o nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla osób niezamożnych oraz cyfryzacja Krajowego Rejestru Sądowego.
W planie B znalazły się duże akty reformatorskie dotyczące: sądownictwa, kurateli sądowej, procedury cywilnej i kosztów sądowych w sprawach cywilnych (po wyroku TK). Ministerstwo Sprawiedliwości chce też opracować założenia do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która ma na nowo uregulować procedury ich zatrudniania, wymagane kwalifikacje oraz prawa i obowiązki.
[wyimek]Prawie połowa planowanych projektów dotyczy wdrożenia przepisów unijnych[/wyimek]
Ministerstwo Finansów zamierza zakończyć projekt ustawy o usługach płatniczych dopasowującej ich rynek do najnowszej dyrektywy unijnej. Poprawi też uchwaloną pod koniec roku w szalonym tempie ustawę o grach hazardowych – wprowadzić ma m.in. zakaz organizowania gier w Internecie. Może rząd skieruje wreszcie do Sejmu opóźnioną implementację dyrektywy UE w postaci zmian w ustawie o doradztwie podatkowym liberalizujących prowadzenie tej działalności.
Ministerstwo Gospodarki szykuje ważne projekty ustaw: o efektywności energetycznej oraz o podpisach elektronicznych wprowadzający nowe ich rodzaje. [b]Ważny jest też projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw, który ma ograniczyć liczbę zaświadczeń wymaganych przez różne urzędy.[/b] Nowela prawa telekomunikacyjnego opracowywana w Ministerstwie Infrastruktury ma zmodernizować funkcjonowanie rynku, poprawić ochronę przed spamem.
Najważniejszym projektem Ministerstwa Skarbu Państwa ma być ustawa o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom za procesy nacjonalizacji, łagodząca krzywdy dawnych właścicieli. Miał być gotowy już w zeszłym roku.
Duża nowelizacja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=43ECDE3D613372BB8E42C5ECC3AFC7A8?id=262765]prawa farmaceutycznego[/link] dopasowująca je do przepisów unijnych to projekt Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Pracy planuje zaś dokończyć reformę emerytalną, zmieniając ustawę o emeryturach kapitałowych.
W Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania ma powstać projekt ustawy wdrażającej unijne przepisy antydyskryminacyjne. Nie może się go doczekać Komisja Europejska. Minister Julia Pitera wreszcie zadeklarowała, że skończy projekt prawa antykorupcyjnego.
[srodtytul]Fundamentalne założenia[/srodtytul]
Do planu B zaliczono m.in. nowelizację ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wzmacniającą rolę samorządu w procesach planowania. Nowela ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma wprowadzić ochronę danych osobowych w sieci.
Wśród zaplanowanych założeń do projektów zmian bądź całkiem nowych ustaw wymienić warto choćby prawo pocztowe, które otworzy rynek tych usług na konkurencję. Nowe regulacje są przewidziane dla badań i szpitali klinicznych, odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej, obronności i służby wojskowej, ochrony ludności w obliczu zagrożeń pokojowych i wojennych, lobbingu, odpadów, szlaków turystycznych. Ustawa o odrębnej własności budynków i budowli wzbogaci zaś polski system praw rzeczowych.
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora
[mail=i.walencik@rp.pl]i.walencik@rp.pl[/mail][/i]
[ramka][b]Komentuje Tomasz Zalasiński, prawnik z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, współautor „Barometru legislacyjnego”:[/b]
Program legislacyjny na drugą połowę 2009 r. był pierwszym prowadzonym w całości na podstawie zreformowanych przepisów o tworzeniu rządowych projektów ustaw. Miarodajna ocena tej reformy powinna nastąpić po dwóch – trzech latach. Wstępne rezultaty jej wdrażania dają jednak podstawy do niepokoju. Rząd zdołał przyjąć jedynie cztery z 40 zapowiadanych projektów założeń. To wskazuje, że resorty mają poważne problemy z równoległym opracowywaniem projektów ustaw (w dotychczasowym trybie) oraz projektów założeń do ustaw. W poprzednich okresach stopień realizacji programu był wyższy (w 2008 r. – ok. 40 proc., a w I poł. 2009 r. – ok. 30 proc.).[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA