fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie każdą premię uwzględnia się w zasiłku

www.sxc.hu
Z reguły zasiłek chorobowy ustalany jest według przeciętnej pensji, jaką pracownik otrzymywał za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego. Znaczenie mają te składniki płacy, od których potrącane są składki
[b]Czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się nagrody roczne i premie? Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi – i tak, i nie.[/b]Dlaczego? Ponieważ aby te składniki wynagrodzenie zostały uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, muszą zostać spełnione określone warunki.[srodtytul]Składniki oskładkowane...[/srodtytul]Pierwszym z nich jest opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe od tych składników wynagrodzenia.Nie mogą to być zatem składniki niestanowiące podstawy wymiaru składek, o których mowa w § 2 pkt 24 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7C11D7505CD2E47E925AAC7844C4586B?id=77617]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.)[/link], tj. takie, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku c...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA