fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Sąd nie skontroluje, czego brak w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Sposób tworzenia i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej nie może być zaskarżony do sądu administracyjnego
Nie jest to bowiem czynność administracji publicznej dotycząca uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa – orzekł [b]Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I OSK 169/09)[/b], uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i odrzucając skargę Janusza K.
Jednakże już sam przebieg zakończonej w ten sposób sprawy wskazuje, że od początku budziła ona kontrowersje.
Janusz K. wezwał wójta gminy Ozorków w woj. łódzkim do opublikowania w BIP pełnej dokumentacji przebiegu i efektów wszystkich kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w Ozorkowie w latach 1990 – 2008 przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z ich wystąpieniami i opiniami.
Wójt odpowiedział, że Urząd Gminy nie jest w stanie udostępnić w BIP wszystkich protokołów kontroli, ponieważ ma zbyt mało pracowników. Dokumentacja dotycząca kontroli w Urzędzie Gminy będzie jednak na bieżąco uzupełniana.
W skardze na bezczynność do WSA w Łodzi Janusz K. zwrócił się o zobowiązanie wójta do zamieszczenia w BIP pełnej dokumentacji wspomnianych kontroli. Podkreślił, że władze publiczne są do tego zobowiązane. Przeszkody organizacyjne czy finansowe nie mogą stanowić podstawy do odstąpienia od publikacji protokołów w BIP.
Wójt poinformował natomiast, że na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały już zamieszczone protokoły wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonych w latach 2004, 2006 i 2007, a pozostałe są uzupełniane na bieżąco. Nieuzasadniony jest więc zarzut bezczynności, tym bardziej że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie nakłada obowiązku publikowania w BIP informacji wytworzonych przed 1 stycznia 2002 r. Informacje sprzed tej daty mogą być też udostępniane, ale na wniosek zainteresowanego.
WSA w Łodzi przypomniał, że najszerszym, a zarazem najprostszym sposobem uzyskania informacji publicznej jest właśnie ogłoszenie w BIP. Ma ono charakter generalny i następuje z mocy prawa. Udostępnieniu podlega m.in. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów, które ją przeprowadzały. Wójt gminy był więc zobowiązany do udostępnienia wyników takich kontroli. Zamieszczenie ich w BIP jest jednak tylko jednym ze sposobów udostępniania informacji publicznej.
Zgodnie z art. 7, 10 i 11 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AF2139BE33B781DBCE57B58991467E1A?id=162786]ustawy o dostępie do informacji publicznej[/link] takich sposobów może być więcej. Ich wybór nie jest uzależniony od woli wnioskodawcy, ale od organu zobowiązanego do udostępnienia informacji.
Informacja, która nie została zamieszczona w BIP, jest udostępniana na wniosek. Skoro wójt jej nie odmówił, nie był bezczynny. Toteż WSA oddalił skargę. Janusz K. wniósł skargę kasacyjną do NSA.
NSA uznał jednak, że [b]już sama skarga do WSA była niedopuszczalna. Tworzenie BIP nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej podjętą w sprawie indywidualnej[/b] – stwierdził.
[b]Jeżeli Janusz K. nie znalazł informacji w BIP, może jej żądać w trybie art. 10 ustawy, czyli na wniosek. Dopiero wtedy może zaskarżać odmowę czy bezczynność do sądu. Jeżeli natomiast nie zgadza się ze sposobem prowadzenia BIP, może się na to poskarżyć jedynie w trybie skarg i wniosków, przewidzianym w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9A37CA3A79C0CB9A6F4337041E6A5D42?id=133093]kodeksie postępowania administracyjnego[/link]. Nie przysługuje natomiast skarga do sądu administracyjnego[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA