fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Czy kuzyni mogą wziąć ślub?

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Prawo cywilne nie zabrania ślubu między kuzynami, ale trzeba pamiętać, że zasadniczo zabrania tego kodeks prawa kanonicznego
[b]Czy kuzyni mogą zawrzeć związek małżeński?[/b]
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=33E8B5BF520DA6BBA441E23DE5994858?id=71706]W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym[/link] ustawodawca wypowiedział się na temat zakazów zawierania małżeństw pomiędzy krewnymi w art. 14. Dotyczą one [b]krewnych w linii prostej, rodzeństwa i powinowatych w linii prostej[/b].
Krewni w linii prostej to osoby pochodzące jedna od drugiej, np. dziadkowie, rodzice, dzieci. W linii bocznej spokrewnione są osoby, które nie pochodzą od siebie, lecz mają wspólnego przodka. Są to np. wuj i siostrzeniec, stryj i bratanek, dzieci rodzeństwa, ale i samo rodzeństwo. Zatem w linii bocznej zakazem zawierania małżeństw objęte jest tylko rodzeństwo (czyli krewni drugiego stopnia).
Zgodnie więc z obowiązującym prawem rodzinnym [b]kuzyni mogą zawrzeć związek małżeński, jeżeli nie ma innych przeszkód małżeńskich przewidzianych w art. 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.[/b]
Oczywiście zakładamy, że nie chodzi o kuzynów tej samej płci. Takie małżeństwa są bowiem w Polsce zakazane.
Jeżeli jednak kuzyni są osobami wierzącymi, to może pojawić się inny problem. [b]Kodeks prawa kanonicznego jako przeszkodę do zawarcia małżeństwa wymienia m.in. pokrewieństwo[/b]. Kwestię te reguluje kanon 1091. W linii prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi.
W linii bocznej nieważne jest małżeństwo, aż do czwartego stopnia włącznie.
Kościół nie zezwala na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.
W pewnych wypadkach osoby pragnące zawrzeć związek małżeński mogą uzyskać od biskupa dyspensę. Dyspensa to w Kościele rzymskokatolickim zwolnienie od obowiązujących przepisów prawa kościelnego w przypadkach szczególnych. Kanon 1078 § 3 kodeksu prawa kanonicznego wyjaśnia, że nie udziela się nigdy dyspensy od przeszkody pokrewieństwa w linii prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej.
Poprawny sposób obliczania stopnia pokrewieństwa w linii bocznej pomiędzy dwiema osobami polega na zsumowaniu liczby pokoleń dzielących każdą z tych osób od wspólnego przodka.
[i] [b]Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/55721.html]rp.pl » Prawo » Prawo Kowalskiego » Małżonkowie » Ślub[/link].[/i] [/b]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA