fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polubownie nie da się uchwalić uchwały

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Nie wszystkie spory mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
[b]Na przykład nie te, których nie można zakończyć ugodą sądową. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2009 r. (sygn. III CZP 13/09).[/b]Wątpliwość prawna w niej wyjaśniona powstała na tle sprawy wniesionej przez spółkę akcyjną Huta Pokój przeciwko spółce z o.o. Graschbach Zemen Pokój. Huta jako jej wspólnik domagała się uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników drugiej spółki o odmowie powołania na członka jej zarządu Andrzeja J.Spółka Graschbach Zemen Pokój twierdziła, że domaganie się tego na drodze procesu przed sądem powszechnym jest niedopuszczalne, a to ze względu na zawarty w jej umowie spółki zapis na sąd polubowny obejmujący wszelkie spory ze stosunku spółki.Sąd I instancji odrzucił pozew huty. Wprawdzie w myśl art. 1157 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=07658F66C35AFAC07F1EA1307162C055?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link] zasadą jest – jeśli przepis szczególny niestanowi inaczej – że po...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA