fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stwierdzając nieważność decyzji, sąd nie rozpatruje sprawy

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej nie może zastępować postępowania odwoławczego. Nie może zatem być poświęcone ponownej ocenie zasadności rozstrzygnięć merytorycznych
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 23 lutego 2009 r., III SA/Wa 2969/08[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Podatniczka wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Zarzucała jej rażące naruszenie prawa. Twierdziła, że została wydana bez podstawy prawnej. Jednak generalny inspektor kontroli skarbowej utrzymał decyzję w mocy.Pełnomocnik podatniczki wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Strona nie zgodziła się ze stanowiskiem głównego inspektora kontroli skarbowej, że w sprawie chodzi o odmienną ocenę zebranego w toku kontroli materiału dowodowego i ustalenie stanu faktycznego oraz o interpretację zastosowanych do tego stanu faktycznego przepisów materialnego prawa podatkowego. Twierdziła, że dla potrzeb podatku akcyzowego organ uznał, iż miała miejsce sprzedaż oleju opałowego na inny cel niż opałowy i określił podstawę opodatkowania tym podatkiem w d...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA