fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Podwyżka zasiłku dopiero za rok

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Ministerstwo Pracy przesuwa datę znacznej podwyżki zasiłków dla bezrobotnych. Wyższe stawki tego świadczenia będą obowiązywać dopiero od 2010 roku
W pierwotnej wersji nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stawka zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 788 zł miała wejść w życie 1 stycznia 2009 roku.
Zasiłek w takiej wysokości miałby obowiązywać przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do tego świadczenia, w pozostałym okresie jego wypłacania bezrobotny miesięcznie miał otrzymywać 563 zł. To miało motywować bezrobotnych do podejmowania pracy w początkowym okresie po rejestracji w urzędzie pracy. Ministerstwo Pracy zmieniło jednak zdanie i rozwiązanie to ma obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.
Bez zmian pozostaje propozycja, by od nowego roku maksymalny okres wypłacania zasiłku wynosił 12, a nie jak obecnie 18 miesięcy. Zgodnie z projektem przez sześć miesięcy będą pobierali natomiast zasiłek bezrobotni zamieszkali w tym czasie na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
[b]Od 1 stycznia 2009 r. zasiłek ma być wypłacany przez 12 miesięcy bezrobotnym powyżej 50. roku życia posiadającym jednocześnie co najmniej 20-letni staż pracy[/b]. Zasiłek będzie wypłacany przez rok także bezrobotnym, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a współmałżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.
Oczywiście zasiłek ma być wypłacany przez 12 miesięcy, jeśli 30 czerwca poprzedniego roku na terenie powiatu stopa bezrobocia przekraczała poziom 150 proc. bezrobocia krajowego.
Ponadto w projekcie znalazła się propozycja, żeby okres uprawnienia do zasiłku był skracany o czas szkoleń, które osoby bez pracy odbywają w ramach aktywizacji zawodowej. Wysokość stypendium szkoleniowego ma być mianowicie zrównana z zasiłkiem dla bezrobotnych, dlatego też okres jego pobierania zdaniem resortu powinien skracać okres wypłacania zasiłku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA