fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 160 z 3 września 2008

Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 994) z 10 czerwca w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia; wejdzie w życie 11 września.
Rozporządzenia ministra zdrowia (poz. 995996), dwa z 25 sierpnia, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
- świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia; 11 września,
- zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych; 3 września.
Obwieszczenie ministra spraw zagranicznych (poz. 997) z 24 lipca o sprostowaniu błędu w polskim tekście umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej a Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Moskwie 22 maja 1992 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA