fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przy kursie współfinansowanym szef odzyska tylko swoją część wkładu

Dostaję z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania szkoleń załogi. Zapłaciłem podwładnemu około 1/3 ceny np. kursu, a reszta pochodzi z EFS. Czy mimo to mogę podpisać z pracownikiem umowę, że przez dwa lata po zakończeniu nauki nie odejdzie z pracy pod groźbą zwrotu dofinansowania?Tak Ewentualny zwrot kosztów kształcenia może jednak dotyczyć wyłącznie części kursu finansowanej przez firmę czytelnika.Przedsiębiorca ma prawo zabezpieczyć się przed odejściem z pracy podwładnego, któremu finansuje kurs czy szkolenie. W tym celu może zawrzeć z nim umowę na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DzU nr 103, poz. 472 ze zm.).Nie stoi tu na przeszkodzie to, że część kosztów szkolenia finansuje Europejski Fundusz Społeczny. Jednak postanowienie w umow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA