fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dowody na amortyzację warto przechowywać dłużej

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy możemy po pięciu latach wyrzucić faktury i umowy potwierdzające nabycie środków trwałych?
Firmowe dokumenty możemy wyrzucić po upływie okresu przedawnienia. Ale te dotyczące środków trwałych warto trzymać dłużej.Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ordynacji podatkowej).Z kolei art. 86 § 1 ordynacji podatkowej mówi, że firmy przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do upływu okresu przedawnienia. Księgi podatkowe to także ewidencje i rejestry (art. 3 pkt 4 ordynacji podatkowej).Tak więc w momencie, w którym przedawnia się zobowiązanie za dany rok, możemy pozbyć się dokumentów będących podstawą rozliczeń podatkowych. Taka jest ogólna zasada. Jak czytamy w interpretacji Urzędu Skarbowego w Kościanie z 16 maja 2007 r. (PD/415-10/PIA/07): „gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, wygasają obowiązki ciążące:- na podatniku – przechowywania prowadzonych ksiąg podatkowych oraz do...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA