fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Więcej dla kierowników administracyjnych jednostek

Znaczne podwyżki otrzymali menedżerowie szkół, przedszkoli i bibliotek publicznych. W gimbusach pojawią się też wkrótce opiekunowie, którzy mają czuwać nad bezpieczeństwem naszych dzieci w drodze na lub z nauki
Od 1 stycznia wzrosły stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla wybranych pracowników administracyjnych zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze. Chodzi np. o kierowników szkół, przedszkoli, bibliotek publicznych, urzędów pracy i urzędów skarbowych. Stałe kwoty ich wynagrodzenia zasadniczego podskoczyły nawet o 1500 zł, a opisany dodatek o 500 zł. Konkretne wartości podaje tabela.
[srodtytul]Buchalter w widełkach[/srodtytul]
Zmieniła się również struktura wykazu stanowisk w tej grupie menedżerów. Dotychczas wszystkie je określała I tabela w załączniku nr 3 do rozporządzenia o jednostkach organizacyjnych, która ich pensje zasadnicze i dodatki funkcyjne wskazywała w jednej kwocie miesięcznej. Od 29 kwietnia 2008r. główni księgowi zostali przeniesieni do II tabeli, wskutek czego zostali objęci widełkowym systemem płacowym. Dotychczas główny otrzymywał w:
- wielobranżowej jednostce, np. urzędzie miasta, 3560 zł wynagrodzenia zasadniczego i 1510 zł dodatku funkcyjnego,
- jednostce, np. szkole, ośrodku pomocy społecznej, odpowiednio 3340 zł i 1300 zł,
- gospodarstwie pomocniczym, np. bufecie, stołówce, domach studenckich, odpowiednio 3130 zł i 1190 zł.
Po zmianach nadal zachowuje on status kierowniczego stanowiska urzędniczego, ale należne mu wynagrodzenie zasadnicze mieści się w kategoriach zaszeregowania od XVI do XX z dziewiątą stawką dodatku funkcyjnego. Co to oznacza dla samych zainteresowanych? Między innymi to, że wysokość ich wynagrodzenia zależy od decyzji pracodawcy. Miesięczne kwoty ich płacy zasadniczej ustalamy bowiem jako sumę:
- najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa, w I kategorii zaszeregowania,
- iloczynu liczby punktów przypisanych do poszczególnych kategorii zaszeregowania (przykładowo dla kategorii zaszeregowania XVI – XX obowiązuje od 261 do 365 pkt) przez wartość jednego punktu w złotych, którą ustala pracodawca w porozumieniu odpowiednio z radą gminy, radą powiatu lub sejmikiem województwa stosownie do swoich możliwości finansowych.
O konkretnych podwyżkach zdecydują radni i skarbnicy gmin oraz powiatów zależnie od możliwości ich budżetów.
Ale uwaga! Wysokość zarówno stawek pensji zasadniczej, jak i dodatku funkcyjnego głównych księgowych została z mocą wsteczną określona kategoriami zaszeregowania. Dlatego nowelizacje podkreślają, co robić w takich sytuacjach. Gdyby ich wynagrodzenia przeliczone po nowemu wyszły niższe od dotychczasowych, zachowują stare kwoty.
[srodtytul]Nowe stanowiska [/srodtytul]
W strukturach organizacyjnych samorządów wprowadzono też nowe stanowiska. Szkoły mogą już zatrudniać opiekunów uczniów podczas przewożenia ich do i ze szkoły oraz przejścia przez jezdnię. Należą oni do kategorii zaszeregowania I – IV, od 20 do 65 pkt. Przybędzie też wykonujących zawody medyczne, czyli: starszego lekarza, lekarza, starszej pielęgniarki i pielęgniarki.
Lekarze mieszczą się w kategoriach XV – XVIII, od 241 do 300 pkt, a pielęgniarki w kategoriach XI – XV, od 161 do 260 pkt.
[srodtytul]Dodatek specjalny także dla innych[/srodtytul]
Od 1 maja dodatek specjalny przestał być wyłączną domeną wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty czy marszałka województwa. Może go również uzyskać każdy pracownik samorządowy zatrudniony poza urzędem gminy, starostwem czy urzędem marszałkowskim. Wystarczy, że wykonuje:
- okresowo zwiększone obowiązki służbowe,
- dodatkowe zadania,
- pracę charakterystyczną ze względu na jej cechy lub warunki świadczenia.
Dodatek przysługuje okresowo lub w szczególnych sytuacjach na stałe. Jego wysokość wraz z dodatkiem funkcyjnym nie może przekroczyć 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA