fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aport nieruchomości do spółki jawnej

123RF
W przypadku zawarcia umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, w której wspólnik zobowiązał się do wniesienia tytułem wkładu własności nieruchomości, wystarczające jest zawarcie – po zarejestrowaniu spółki – odrębnej umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność tej nieruchomości na rzecz spółki.

Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14 stycznia 2015 r., II CSK 85/14.

Z. L. oraz „G. L. spółka jawna" złożyli 17 września 2012 r. wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości „G. L. spółki jawnej" jako właściciela. Do wniosku dołączono umowę wspomnianej spółki z 16 sierpnia 2012 r., sporządzoną w zwykłej formie pisemnej, w której Z. L. oświadczył, że tytułem wkładu wnosi do spółki szczegółowo opisane nieruchomości oraz zawartą 11 września 2012 r. w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia własności tych nieruchomości na rzecz spółki.

Sąd I instancji oddalił wniosek z żądaniem wpisu spółki jako właściciela nieruchomości. Wnioskodawca wniósł apelację, którą sąd okręgowy oddalił postanowieniem z 3 października 2013 r. wskazując, że wynikające z umowy spółki jawnej zobowiązanie było nieważne. Zdaniem sądu II instancji, aby zawarta w formie aktu notarialnego umowa przenosząca własność była ważna, również zobowiązanie d...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA