fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Gra na pogrzebach i ślubach zwolniona z VAT

123RF
Stowarzyszenie muzyków jest zwolnione z podatku od towarów i usług, nawet gdy jego członkowie grają na ślubie.

W czwartek fiskus przegrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym spór o korzystne opodatkowanie usług kulturalnych. Sędziowie zgodzili się, że jedno z łódzkich towarzystw muzycznych jest podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym i ma prawo do zwolnienia z VAT.

Nietypowe usługi

W sprawie chodziło o dość nietypowe promowanie kultury. We wniosku o interpretację działające w formie stowarzyszenia towarzystwo muzyczne wyjaśniło, że zajmuje się także organizowaniem prywatnych ceremonii pogrzebowych i ślubnych przy udziale artystów wysokiej klasy. Mają one zarówno charakter świecki, jak i religijny. Oprawa artystyczna przygotowywana jest w sposób profesjonalny, repertuar dobierany indywidualnie, stosownie do charakteru uroczystości.

Artyści biorący w nich udział to osoby z wyższym wykształceniem muzycznym, m.in. pracownicy filharmonii oraz teatru. Opłaty pobierane przez stowarzyszenie pozwalają jedynie na pokrycie kosztów ich zaangażowania. W skali miesiąca zysk towarzystwa wynosi ok. 100–200 zł.

Z wniosku wynikało, że stowarzyszenie nie jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury. Zapytało, czy usługi organizowania prywatnych ceremonii pogrzebowych i ślubnych z udziałem artystów wysokiej klasy mające na celu upowszechnianie kultury muzycznej są zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy).

Fiskus odpowiedział, że nie. W jego ocenie stowarzyszenie nie spełnia przesłanki podmiotowej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, czyli nie jest dla niego przewidziane.

Instytucja kultury

Stanowiska tego nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Stowarzyszenie jest podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy o VAT.

A skoro z wniosku wynika, że usługi świadczone podczas ceremonii pogrzebowych i ślubnych mają na celu upowszechnianie kultury, to spełnione są obie przesłanki zastosowania zwolnienia. Fiskus nie dawał za wygraną. Przed NSA nieoczekiwanie zaczął podważać i to, że ceremonie pogrzebowe i ślubne to usługa kulturalna.

To nie przekonało jednak sądu kasacyjnego. Jak zauważył sędzia NSA Marek Kołaczek, na żadnym etapie postępowania urzędnicy nie kwestionowali spełnienia przesłanki przedmiotowej zwolnienia. I nawet przy pewnych wątpliwościach, czy oprawa muzyczna pogrzebu i ślubu mieści się w pojęciu usług kulturalnych, ta kwestia leży poza oceną NSA.

W zakresie drugiego warunku zwolnienia sąd kasacyjny zaaprobował wykładnię dokonaną przez WSA.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt I FSK 318/14

 

Opinia dla „Rz"

Konrad Piłat, doradca podatkowy z kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

W interpretacji ogólnej z 23 kwietnia 2015 r. minister finansów całkowicie zgodził się z argumentami podatników. Podkreślił w niej jedynie, że zwolnienie nie obejmuje podmiotów, które w sposób systematyczny osiągają zyski z działalności kulturalnej. Towarzystwo spełniało jednak ten warunek. Dziwi więc, że minister nie wycofał skargi kasacyjnej. Co prawda próbował przedstawić dodatkowe argumenty, że granie na weselach i pogrzebach nawet przez profesjonalnych muzyków nie jest usługą kulturalną, ale trudno się ?z tym zgodzić. Oznaczałoby to bowiem, że organy podatkowe mają prawo oceniać, gdzie przebiega granica między kulturą a chałturą. Ponadto na tym etapie postępowania było już za późno na zmianę.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA