fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Inkasent opłaty targowej musi być znany z imienia i nazwiska

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Gmina nie może zapisać w uchwale, iż opłatę targową pobierać będą inkasenci wyznaczeni przez spółkę komunalną zarządzającą targowiskiem miejskim – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Rada Miejska w Ełku do Regulaminu Targowiska Miejskiego wprowadziła zapis zgodnie z którym opłatę targować pobierać będą inkasenci wyznaczeni przez zarządzającego targowiskiem, tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Uchwałę tę zaskarżył Prokurator Rejonowy, wskazując, że prawidłowa wykładnia ustawowych sformułowań "określać inkasentów" i "wyznaczać inkasentów" oznacza obowiązek precyzyjnego podania danych podmiotu mającego wykonać obowiązki inkasenta. Obliguje to radę gminy do zindywidualizowania inkasentów w uchwale, aby nie budziło wątpliwości, na kogo ten obowiązek został nałożony, a także aby podatnik wiedział, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku.

W opinii Prokuratora Rejonowego niedopuszczalne jest cedowanie tego rodzaju kompetencji na zarządcę targowiska nawet, jeżeli jest nim podmiot powiązany personalnie lub funkcjonalnie z daną jednostką samorządu terytorialnego. Prokurator podkreślił też, że powierzenie komuś stanowiska (funkcji) inkasenta musi poprzedzać zgoda danego podmiotu na przyjęcie łączących się z tym obowiązków i musi ona zostać wyrażona przed określeniem (wyznaczeniem) inkasenta, a nie dopiero na etapie zawarcia ze wskazaną osobą stosownej umowy. - Oznacza to, że określenie czy też wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie wskazanej w sposób konkretny osoby – wyjaśnił prokurator.

Samorząd nie zgodził się z takim stanowiskiem, i powołując się na posiadaną opinię prawną stwierdził, że "uchwała wyznaczająca inkasenta powinna oznaczać go w sposób niebudzący wątpliwości, na kogo został nałożony ten obowiązek. Jednakże inkasentów nie należy wyznaczać imiennie, gdyż uchwała stanowiłaby wówczas swoistą formę decyzji administracyjnej, a jest ona przecież aktem prawa miejscowego. Wyznaczenie inkasenta powinno odbywać się poprzez wskazanie cechy indywidualizującej, nie zaś imienia nazwiska lub nazwy podmiotu".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 79/15) podzielił wątpliwości prokuratura i stwierdził nieważność kwestionowanego regulaminu.

Oceniając zapis, że "opłatę targową pobierają inkasenci wyznaczeni przez Zarządzającego" sąd uznał, że nie wynika z niego kto faktycznie jest inkasentem, bowiem brak w nim określenia cech pozwalających na jego dostateczne zindywidualizowanie. - Takie rozwiązanie, z uwagi na powierzenie wykonania uchwały innemu podmiotowi, faktycznie spowodowało przekazanie uprawnień do określenia inkasentów, mimo przyznania przez ustawodawcę tej kompetencji wyłącznie (...) Radzie Miasta – stwierdził WSA.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA