fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Jak długo ważna jest recepta od lekarza?

Fotorzepa
Termin na wykupienie leku przepisanego na recepcie, zależy m.in. od rodzaju medykamentu. W przypadku doustnego antybiotyku nie warto zwlekać z realizacją recepty

- Lekarz wystawił mi receptę 23 lutego, ale nie miałam pieniędzy na wykupienie leku. Gdy poszłam do apteki 25 marca, pani w aptece poinformowała mnie, że spóźniłam się o jeden dzień i recepta jest już nieważna. Zaproponowała wykupienie leku, ale bez zniżki.  Myślałam, że recepty są ważne miesiąc. Czy mam rację? – pyta czytelniczka

Ważność recept, a właściwie terminy na ich realizację, są ściśle określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 319 oraz z 2014 r., poz. 1239 ). Termin realizacji recepty nie może przekroczyć:

- 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadku, gdy lekarz wystawia kilka recept na następujące po sobie okresy stosowania (tzw. recept odroczonych), 30-dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia";

- 7 dni od daty jej wystawienia w przypadku recepty na antybiotyki, ale tylko w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego (w zastrzykach). Gdy antybiotyk ma postać maści obowiązuje termin 30-dniowy;

- 120 dni od daty jej wystawienia w przypadku recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane dla pacjenta z zagranicy;

- 90 dni od daty wystawienia w przypadku recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla pacjenta.

W przypadku przepisania na recepcie więcej niż jednego leku, termin realizacji recepty liczony jest indywidualnie dla każdego z nich.

Ważność recepty zależy więc m.in. od tego, co przepisał lekarz. Dla większości medykamentów termin realizacji recepty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia lub daty realizacji wyznaczonej przez lekarza na recepcie. 30 dni to nie to samo co miesiąc.

Do obliczenia terminu realizacji recept stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Jeden z nich wskazuje, że „termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło." (art. 111 k.c.). W przypadku recepty zdarzeniem takim jest jej wystawienie. Z tego wynika, że termin ważności recepty biegnie od następnego dnia po jej wystawieniu albo następnego dnia po dniu wyznaczonym przez lekarza. Recepta wystawiona 23 lutego była zatem ważna do północy 25 marca.

Co robić, gdy potrzebujemy lekarstwa, ale minął termin ważności recepty? Jeśli chcemy wykupić przepisany lek ze zniżką, to trzeba udać się do lekarza po nową receptę lub poprosić go o aktualizację starej. Niekiedy aptekarze godzą się na wydanie leku także z przeterminowanej recepty, ale tylko ze 100-proc. odpłatnością. NFZ nie honoruje bowiem recept zrealizowanych po upływie 30-dniowego terminu, nawet jeśli jego koniec przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (art. 115 k.c.).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA